Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Enkäter

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön och attityder kring säkerhet finns Prevents enkäter. Alla enkäter (utom Enkät om psykosocial arbetsmiljö) är digitala och kan skickas ut till en arbetsgrupp via en länk. Sedan får du som skickat ut enkäten en sammanställning av allas svar.

Enkät om psykosocial arbetsmiljö

Enkäten (pdf) innehåller ett antal frågeställningar som handlar om arbetsbelastning, arbetsorganisation, handlingsutrymme, ledarskap, stöd i arbetet, kunskaper, utveckling och återhämtning. Den innehåller också kort information om hur den kan användas på arbetsplatsen. För den här enkäten är det inte möjligt att få någon sammanställning av arbetsgruppens resultat, utan sammanställningen gör du själv.

Till enkät om psykosocial arbetsmiljö

Till engelsk version av enkäten

Enkät om arbetsklimat

Verktyget Arbetsklimat undersöker, med hjälp av en webbenkät och intervju, organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen. Därefter kan man riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Boken Arbetsklimatet kompletterar webbenkäten.

Till enkäten om arbetsklimat

Enkät om stress

Människor som går snabbt i en riktningMed hjälp av enkäten är det enkelt att undersöka vad som orsakar stress på jobbet. Vare sig det är arbetsbelastning, tidspress, otydliga krav, brist på stöd och hjälp eller krånglande system.

Till enkät om stressfaktorer

Enkät om IT-stress

Kvinna som går och läser på en surfplattaAnvändningen av IT är i grunden positiv, men kan också leda till ökad stress på arbetsplatsen. Med hjälp av enkäten kan ni undersöka stressfaktorer på grund av IT på er arbetsplats.

Till enkät om IT-stress

Enkät om säkerhetskultur

Gula skyddshjälmar som ligger på hyllor Med Säkerhetsvisaren kan ni undersöka säkerhetskulturen på ert företag, det vill säga era gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet.

Till enkät om säkerhetskultur

Enkät om balans mellan jobb och fritid

Här finns Balansguidens enkät om frågor som har att göra med det flexibla arbetslivet, till exempel om att alltid vara tillgänglig och att kunna jobba var som helst. Enkäten utgör underlag för gruppdiskussioner.

Till enkäten om balans mellan jobb och fritid