Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevents medarbetarenkäter

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön och attityder kring säkerhet finns Prevents enkäter. Alla enkäter är digitala och kan skickas ut till en arbetsgrupp via en länk. Sedan får du som skickat ut enkäten en sammanställning av allas svar.

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

”Del Med hjälp av OSA-enkäten kan du undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel frågor som arbetsbelastning, ledarskap och kränkande särbehandling. Enkäten innehåller 56 frågor.

Enkäten är en sammanslagning och revidering av Prevents tidigare enkäter "Enkät om stressfaktorer" och "Enkät om psykosocial arbetsmiljö".

Till enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkät om balans mellan jobb och fritid

Här finns Balansguidens enkät om frågor som har att göra med det flexibla arbetslivet, till exempel om att alltid vara tillgänglig och att kunna jobba var som helst. Enkäten utgör underlag för gruppdiskussioner.

Till enkäten om balans mellan jobb och fritid

Enkät om sexuella trakasserier

Med enkäten kan du undersöka hur de anställda upplever verksamheten när det gäller sexuella trakasserier. Alla svar och resultat är anonyma. Minst sex personer måste svara för att ni ska få ett resultat.

Det finns också en checklista som hjälper er att se till att ni har alla processer och rutiner på plats för att förebygga sexuella trakasserier.

Till enkäten om sexuella trakasserier

Enkät om arbetsklimat

Med hjälp av enkäten Arbetsklimats 37 frågor undersöker du organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen med fokus på hur arbetsgruppen fungerar. Verktyget innehåller också ett intervjustöd om man hellre vill ställa frågor under ett samtal.

Boken Arbetsklimatet komplettrar enkäten. Den utgår ifrån en organisationsteori som är ett bra stöd för att följa upp och åtgärda. Det finns också en utbildning om hur man avnäder materialet för att förbättra arbetsklimatet.

Till enkäten om arbetsklimat

Enkät om IT-stress

Kvinna som går och läser på en surfplattaAnvändningen av IT är i grunden positiv, men kan också leda till ökad stress på arbetsplatsen. Med hjälp av enkäten kan ni undersöka stressfaktorer på grund av IT på er arbetsplats.

Till enkät om IT-stress

Enkät om säkerhetskultur

Gula skyddshjälmar som ligger på hyllor Med Säkerhetsvisaren kan ni undersöka säkerhetskulturen på ert företag, det vill säga era gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet.

Till enkät om säkerhetskultur