Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisingar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format.

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Prevents enkäter

Visar 9 st checklistor

Sortera efter

A-Ö Ö-A
  • Den här checklistan riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet man har. Checklistan fylls i som ett första steg av tre. Checklistor för steg två och

  • Den här checklistan tillsammans med listan Bevakning: Steg 1 All bevakningsverksamhet riktar sig till samtliga bevakningsföretag, oberoende av vilken typ av bevakningsverksamhet som de ägnar sig åt.

  • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Stationärbevakning, Receptionstjänst, Säkerhetskontroll, Hamn- och sjöfartsskydd, Publik bevakning, Värdedepå och uppräkning (CMS). Checklistor

  • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ronderande tillsyn, Områdes- och distriktsbevakning, Larm och åtgärd, Störningsjour, Parkeringsövervakning, Biljettkontroll eller Värdetransport (

  • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Butikskontroll på köpcentrum eller alternerande mellan olika butiker utspridda i ett större geografiskt område. Checklistan fylls i som ett sista

  • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver Ordningshållning på sjukhus, resecentrum, köpcentrum, kollektivtrafik, säkerhetskontroll eller på uppdrag av kommuner eller andra uppgifter enligt

  • Den här checklistan riktar sig till den som bedriver fast eller rörlig bevakning i s.k. Utsatta områden. Checklistan fylls i som ett sista steg av tre. Checklistor för steg ett och två samt närmare