Hoppa till huvudinnehållet

Vi skulle vilja se en tydligare arbetsprocess som alla kan ta del av oavsett var företaget befinner sig i entreprenörs- och leverantörsleden., säger Magnus Olsson, arbetsmiljöstrateg på Byggföretagen.

Bild: Rosie Alm

Arbetsolyckor och arbetsskador

Byggföretagen om det ökande antalet dödsolyckor

Långa led med underentreprenörer har angetts som en förklaring till det stora antalet allvarliga olyckor i byggbranschen. Men Magnus Olsson på Byggföretagen tror inte att det är hela sanningen.

Vid bygget av Ursviks torn i Sundbyberg där den tragiska hissolyckan inträffade i december, hade huvudentreprenören Andersson Company lagt ut stora delar av byggnationen på underentreprenörer. Något som fackförbundet Byggnads kritiserat.

– Man säljer ut jobben och styckar upp dem på väldigt många underentreprenörer. Därmed försvinner det som borde vara självklart: ett tydligt ansvar för arbetsmiljön, sa Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, till tidningen Arbetet.

Efterfrågar tydligare arbetsprocess

Nyligen gick även Socialdemokraterna ut med ett tiopunktsprogram för att stoppa dödsolyckorna där en av punkterna handlade om att begränsa antalet underleverantörer.

Men Magnus Olsson, nationell arbetsmiljöstrateg på arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, menar att den specialistkompetens som underleverantörerna har, behövs i branschen.

– En byggarbetsplats består av många olika moment som är i behov av specialistkompetens. Specialiseringen innebär högre kvalitet och kortare byggtider. Vi skulle i stället vilja se en tydligare arbetsprocess som alla kan ta del av oavsett var företaget befinner sig i entreprenörs- och leverantörsleden. Stora delar av ansvaret i en byggprocess ligger på beställare och byggherrar. Här tycker vi att det finns en utvecklingspotential.

Varje dödsolycka är en för mycket

Magnus Olsson är tydlig med att säga att varje arbetsrelaterad dödsolycka är en för mycket. Han anser samtidigt att branschen gjort stora framsteg över tid vad gäller att minska de allvarliga olyckorna. Att få till bra rutiner kring säkerheten är inte enkelt enligt honom, då man jobbar i temporära projekt till skillnad från i industrin.

 – I bygg- och anläggningsbranschen utförs olika arbetsuppgifter under en begränsad tid, varje projekt blir mer eller mindre en nyetablering. Det gör det svårare och mer komplext att skapa rutiner och en varaktighet som inom till exempel den fasta industrin. Byggprojekt är temporära och består av en konstellation av olika aktörer.

Ökad transparens skulle underlätta

En annan viktig parameter för en säkrare bransch, enligt Byggföretagen, är att myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket, Migrationsverket och Polismyndigheten delar information på ett mer transparent sätt.  

– I dag är det tidskrävande och komplicerat för företag att få del av information som kan vara avgörande för vilka företag och individer de ska anlita. En ökad transparens skulle också underlätta för seriösa företag att göra rätt för sig.

Byggföretagen har 4 000 medlemsföretag och ett av deras fem fokusområden är säkerhet. De har tagit fram aktiviteter som ska leda till en minskning av allvarliga olyckor genom att öka riskmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen på landets byggarbetsplatser, säger Magnus Olsson.

Hur ser du på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna på lång sikt?

– Jag är absolut hoppfull. De unga som kommer ut i byggbranschen är mer upplysta och medvetna om både säkerhet och arbetsmiljö. De ställer också generellt högre krav på sin arbetsmiljö, säger Magnus Olsson på Byggföretagen.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö