Hoppa till huvudinnehållet
En man backar med en truck på ett lager

Transport och magasinering är den bransch som har flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland både män och kvinnor per 1 000 sysselsatta.

Bild: Pexels

Arbetsolyckor och arbetsskador

Pandemieffekten på arbetsolyckorna borta

Antalet arbetsolyckor är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Förra året anmäldes cirka 35 400 arbetsolyckor med sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket. Det är en minskning med nio procent jämfört med året innan, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Minskningen kan till stor del kopplas till färre covidfall. Arbetsolyckorna är nu tillbaka på ungefär samma nivå som innan pandemin.

– Pandemin har påverkat både antalet anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor under de senaste åren. Nu är statistiken inom flera områden nästan tillbaka på 2019 års nivå, även om vi fortfarande under 2022 ser många anmälda arbetssjukdomar på grund av covid-smitta, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Flest olyckor inom transport

Transport och magasinering är den bransch som har flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland både män och kvinnor per 1 000 sysselsatta. Där ingår de som arbetar med transporter på till exempel väg eller järnväg samt med gods- och posthantering.

Under 2022 anmäldes cirka 16 600 arbetssjukdomar, en rejäl nedgång jämfört med 2021. Minskningen kan kopplas till pandemin då anmälningarna som rör smitta av covid-19 har gått ned mycket kraftigt. Fortfarande är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar. De vanligaste orsakerna är smitta, organisatoriska och sociala faktorer samt ergonomi och belastning. Vård och omsorg är även 2022 branschen med flest anmälda arbetssjukdomar.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö