Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Skador på händerna vanliga i många branscher

Nästan 40 procent av de allvarliga arbetsskadorna består av olika typer av handskador, enligt statistik från Afa Försäkring. En av de värst drabbade yrkesgrupperna är snickare.

Hela 37 procent av de allvarliga arbetsskadorna mellan åren 2019 och 2020 bestod av handskador. Totalt handlar det om 8 500 handskador där män står för 72 procent av fallen och kvinnorna för 28 procent.

– För kvinnor är handskador vanligast i vård och omsorg, restaurang och butiksanställda. För män står metall- och övrigt industriellt arbete, bygg- och anläggningsarbete och byggnadsträarbetare för flest olyckor, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Bränn- och sårskador är vanliga i restaurangbranschen medan undersköterskor och vårdbiträden råkar ut för frakturer i samband med att de halkar eller ramlar. Bland män är den främsta orsaken till handskador handhållna verktyg som ger sårskador eller frakturer på fingrarna.

Ladda ner rapporten här

Rapporten visar också att ålder har betydelse för risken att drabbas.

– Risken för handskador avtar med åldern för männen. Det kan bero på ökad arbetslivserfarenhet, men också på att arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper, säger Emil Askestad.  

TIPS

Förebygg skador med handhållna verktyg

  • Läs tillverkarens bruksanvisning. Ju mer kunskap du har om verktyget desto mindre risk för olyckor.
  • Om du exempelvis använder en borrmaskin, se till att maskinens skydd sitter på plats och fungerar.
  • Använd lämplig klädsel och skyddsutrustning.
  • Tänk på att använda en bra arbetsställning och ta paus ofta eller byt arbetsuppgift. Då minskar du risken för belastningsskador.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö