Hoppa till huvudinnehållet

Färdolyckor, där elsparkcyklar är inblandade, ökar enligt en ny rapport.

Bild: Vince Jacob Fozkow/Unsplash

Arbetsolyckor och arbetsskador

Risk att ta elsparkcykel till jobbet

Allt fler unga råkar ut för olyckor när de tar elsparkcykel till eller från jobbet. Det visar en ny rapport om färdolycksfall från Afa Försäkring.

År 2019 till 2020 inträffade drygt 15 000 färdolycksfall i Sverige och i allt fler av dessa är elsparkcyklar inblandade.

– I statistiken ser vi att det finns ålders- och könsrelaterade skillnader vid färdolycksfall. Vi kan se att färdolyckor av typen elsparkcyklar och skateboard ökar bland unga, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker vid Afa Försäkring i en kommentar.

Risken är högst i åldersgruppen 16–25 år och män har en något högre risk än kvinnor.

– Färdolycksfall där elsparkcyklar är inblandade har ökat för varje år de senaste åren och särskilt i den yngre åldersgruppen.

En färdolycka är en olycka som inträffar på vägen till eller från jobbet. Men för att få ersättning av arbetsolycksfallsförsäkringen ska olyckan ha skett på den rakaste vägen till jobbet. Skadar du dig när du först gör en avstickare till förskolan för att lämna barn räknas det således inte som ett färdolycksfall. Arbetsskadeförsäkringen täcker heller inte skador som orsakats genom en olycka med bil eller motorcykel. Då är det i stället trafikskadeförsäkringen som gäller.

Ladda ner rapporten här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö