Hoppa till huvudinnehållet

Skogsbruk är en av de mest olycksdrabbade branscherna, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Bild: Pexels/Karolina Grabowska

Arbetsolyckor och arbetsskador

Dödsolyckorna tillbaka på samma nivå

Förra året miste 44 personer livet på grund av en olycka på jobbet. Att olyckorna var färre 2020 verkar ha varit en tillfällig minskning. Det visar preliminär statistik från Arbetsmiljöverket.

Under 2021 dog 44 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. Det kan jämföras med pandemiåret 2020 då 29 personer miste livet. De senaste åren har i genomsnitt 45 personer mist livet till följd av olyckor på jobbet så minskningen 2020 verkar ha varit en tillfällig nedgång.

– Möjligen kan effekter av pandemin ha bidragit. Det var fler permitteringar, färre som arbetade och färre som reste i arbetet, säger Gustav Sand Kanstrup, projektledare för ”Nollvision mot dödsolyckor” på Arbetsmiljöverket.

Fordonsolyckor vanligast

Den bransch som hade flest dödsolyckor förra året var byggbranschen tätt följd av lantbruk, skogsbruk samt transport och lager. Den vanligaste olyckstypen var fordonsolyckor, antingen rena färdolyckor eller olyckor med truckar och grävmaskiner.  En händelse som sticker ut förra året är en fastighetsskötare som blev mördad på sitt jobb.

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi som gäller fram till 2025 utvidgades nollvisionen mot dödsolyckor till att även inkludera annan arbetsrelaterad dödlighet, så som cancer, ohälsosam stress eller sjukdomar som uppstått på grund av arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket kan det röra sig om hela 3 000 dödsfall per år som är orsakade av annat än rena olyckshändelser.

STATISTIK

Dödsolyckor i arbetslivet

Antalet personer som dött till följd av arbetsolyckor i Sverige inklusive värnpliktiga och anställda i utländska företag verksamma i Sverige.

  • 2019: 46
  • 2020: 29
  • 2021: 44

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö