Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Paulina Holmgren

Så gjorde vi

Jobbet efter vaccineringen – fyra berättar

Vaccineringen mot covid-19 är i full gång och diskussionerna kring hur det "nya normala" ska se ut har börjat ta fart. Här berättar fyra personer från olika branscher om hur de tänker.

”En plan är att använda en återlämningsrobot som dödar virus”

Mikke Ejrevi, avdelningschef kultur och bibliotek, Stadsbiblioteket, Skellefteå.

Vilka är fördelarna med ert nya arbetssätt?
– Pandemin har pushat oss att snabbare komma igång med den digitala utvecklingen av våra tjänster. En av dem är ”bibblan direkt” där låntagare kan ställa frågor via en videochatt hemifrån, eller via en skärm på de digitalt bemannande biblioteken. Personalen har blivit tryggare med att arbeta med kundkontakt utan att vara nära.

Hur påverkas personalens arbetsmiljö?
– Genom gemensam digital fika har personalen på de mindre biblioteken blivit en del av ett större socialt sammanhang. Det är onödigt att resa in till stan, när det är snö och halka. Det är viktigt att alla känner delaktighet med arbetsplatsen och att vi fortsätter med vår digitala fika.

Ni flyttar in i ett nytt kulturhus till hösten – vad betyder det?
– Vi kommer att bemanna biblioteket när det är mest flöde och flest fysiska besökare. Arbetsmiljön blir smittsäker genom hygienrutiner för både personal och låntagare. En plan är att använda en återlämningsrobot, som dödar virus och bakterier när man lämnar tillbaka böcker.

 

”Självledarskap blir viktigare”

Foto: Peter Kroon

Helena Paulsson, chef för Architecture & Design på AFRY, Malmö. Cirka 16 000 anställda främst i Norden och totalt i ett 40-tal länder.

Vilka konkreta förändringarna tror du kommer ske efter pandemin?
– Jag tror att vi ställer högre krav på det fysiska mötet, att det har hög kvalitet. Vi går mot mer flexibla kontorsytor och andra storlekar på kontorsrum, och mer kreativa mötesrum, där man sitter två och två. Vi ställer även högre krav på workshops och de digitala verktyg som vi använder oss av. En viktig fråga för alla arbetsgivare är – vad gör vi av de här utrymmena som står tomma?

Hur påverkas vårt arbetsliv?
– En sak som jag tror får stor betydelse framåt är självledarskapet – vad är viktigt för mig och hur får jag ihop arbetsdagen? Vi får virtuella teamkonstellationer i olika länder, där kunder och kollegor möts. Experten inom området kan finnas i en annan stad.

Vad gör den här geografiska spridningen?
– Att man kan sitta mer avlägset och samtidigt vara en del av ett team. Det ger en lugnare arbetsmiljö som får en stor påverkan på hur du mår.

Vad missar man med distansarbetet?
– Att man inte får ögonkontakt och inte kan känna av stämningen i ett rum. Därför tror jag det är jätteviktigt att fortsätta mötas och att bli sedd.

 

”Vi behöver bygga team och skapa vi-känsla”

Foto: Bengt Alm

Kajsa Möller, ansvarig för myndighetsstyrning och stöd, ställföreträdande generaldirektör Pensionsmyndigheten, Stockholm.

Hur förbereder ni er inför hösten?
– Vi har gjort enkäter med personalen, som svarat på frågor hur de tänker sig att arbetet ser ut efter pandemin. Vi skriver historia samtidigt som vi formar framtidens arbetsmiljö. Frågan är, vad är det vi gör bättre på distans och vad fungerar bättre när vi träffas fysiskt på ett kontor. Personalen önskar sig fortsatt flexibilitet, så det är nog inte antingen eller, utan både och.

Vad innebär det?
– Att se till att vi tar ansvar för det och dem vi är till för och följer arbetsmiljölagstiftningen. Hittills har cirka 83 procent av vår personal arbetat hemifrån. Vårt nya arbetssätt bygger på att det ska vara rätt utifrån verksamhetens behov och hållbart över tid.

I vilket avseende?
– Att till exempel ställa krav på att säkerheten är tillfyllest när man arbetar hemifrån, att det tekniskt sett sker på ett säkert sätt. Vi arbetar ju med känsliga uppgifter. En risk när man arbetar hemma kan vara att någon utomstående ser vad jag har på skärmen.

Vad behöver ni utveckla?
– Ledarskapet och medarbetarskapet. Att bygga ett team och skapa vi-känsla. Det kräver både dialog och logistik.

 

”Jag tror att vi kommer nöta mindre på kontorsgolven framöver”

Foto: Fredrik Schlyter

Tor Bengtsson, HR-chef SSAB Special Steels, Oxelösund, med verksamhet i 52 länder.

Vilka erfarenheter tar ni med er från pandemin?
– Att vi utvecklat vårt säkerhetstänkande, ”never walk by” – gå aldrig förbi, att vara ännu mer alert när det gäller arbetsmiljön och hälsan. Vår produktion innebär att man hanterar flytande järn, plåt och stål och måste komma till jobbet dygnet runt.

Vad gör ni för att minska smittspridningen?
– I våra ”safety walks” har vi adderat ett coronaperspektiv och uppmärksammar tänkbara risker. Det ser jag som ett permanent inslag, plus att man är beredd på att munskydd blir en del av den personliga skyddsutrustningen. Samma smittorisk finns vid säsongsinfluensor, detta har vi blivit mycket bättre på och det är en vinst för hela arbetsmarknaden.

Vad blir den främsta skillnaden för kontorspersonalen?
– Jag tror att vi kommer att nöta mindre på kontorsgolven framöver. Detta blir upp till verksamheten att kunna plocka ihop sin arbetsvecka med dem man jobbar med, men alla kanske inte arbetar hemma två dagar i veckan. Vi har lärt oss att även kreativa möten fungerar online. Vi kommer nog att reflektera mer över vilka möten som ska vara face to face.

 

bild på Ulla-Karin Höynä

Ulla-Karin Höynä

Mer om Så gjorde vi

Senaste om Mer om arbetsmiljö