Hoppa till huvudinnehållet

Helena Dino är HR-chef på fastighetsbolaget Castellum som infört permanent flexibilitet för sina anställda. Det innebär att de anställda i samråd med sin chef själva får bestämma varifrån de ska jobba.

Bild: Jesper Orrbeck

Kontor

”Flexibilitet är självklart på en modern arbetsplats”

Det handlar inte om var du sitter utan vilket resultat du levererar. Med den devisen har bostadsbolaget Castellum infört permanent flexibilitet för alla medarbetare. Ett upplägg som påbörjades före pandemin och som fortsätter även efter.

Hemma, på ett kafé, i ett bibliotek eller på arbetsplatsen. Tidigt på morgonen eller kanske sent på kvällen. På Castellum är den fysiska platsen och tidpunkten för när jobbet görs underordnad, så länge det blir gjort med gott resultat.

– Vår vision är att alla våra 400 medarbetare ska kunna jobba när och var de vill så länge de uppnår de resultat som förväntas. Vi vill förenkla livspusslet för alla som arbetar här och skapa en modern och attraktiv arbetsplats där människor trivs. Då är flexibilitet viktigt, säger Helena Dino, HR-direktör på Castellum.

Idén om att införa permanent flexibilitet tog form redan innan pandemin tvingade alla att kasta sig in i distansarbete. Men det gäller att skilja på permanent distansarbete och permanent flexibilitet, påpekar Helena Dino.

– På sätt och vis har ju detta år inte varit flexibelt, eftersom alla har tvingats att sitta hemma på heltid på grund av corona. När vi nu förhoppningsvis kan återgå till en lite mer normal tillvaro i höst är det just flexibilitet som gäller.

Kontoret som social mötesplats

Hon tror att många kommer längta efter att tillbringa mer tid på kontoret, inte minst för den sociala biten. Andra kanske har fått smaken för hemarbete och vill sitta mer hemma än de gjorde innan pandemin.

– Däremot handlar det inte om att alltid jobba på distans. Vi ser gärna att våra medarbetare är på kontoret regelbundet eftersom det främjar samarbete och sociala kontakter. Men vi vet också att flexibilitet är positivt för att kunna få ihop sitt liv och må bra. Själva grejen är att man kan välja utifrån det som passar bäst i varje enskild jobbsituation.

I praktiken går det till så att medarbetarna har en dialog med sin närmaste chef om vilket som är det bästa upplägget för just dem. Tillit och ömsesidigt förtroende är en självklar utgångspunkt.

Viss initial skepsis hos cheferna

När Castellum införde permanent flexibilitet uttryckte en del chefer oro över hur de skulle kunna ha kontroll över medarbetarna.

– Jag blev faktiskt lite förvånad för jag hade inte trott att motståndet från chefshåll skulle bli så stort. Det handlar förmodligen om en känsla av att tappa kontrollen, säger Helena Dino och fortsätter:

– Distansarbete ställer höga krav även på ledarskapet. Cheferna måste våga släppa en del kontroll och samtidigt ha en bra dialog med medarbetarna. De måste också vara tydliga med förväntningar och målsättningar.

Flexibilitet attraherar medarbetare

Och de som eventuellt maskar skulle gjort det oavsett om de är på plats på kontoret eller någon annanstans, säger hon.

– De personerna behöver extra stöd från sin chef för att komma vidare, var de än sitter när de jobbar. I slutänden är det arbetsgivaren som avgör om och vilka uppgifter som kan utföras på̊ distans. Det handlar inte om kontroll, utan om att säkerställa resultat och leverans.

I förlängningen är upplägget positivt även för företaget, som kan attrahera och behålla fler duktiga medarbetare.

– Framtidens arbetsgivare måste kunna erbjuda den här typen av flexibilitet för att lyckas fånga upp och behålla de bästa medarbetarna. För mig är det ett givet upplägg för en modern och attraktiv arbetsplats.

 

SÅ FUNKAR DET

Permanent flexibilitet på Castellum

  • Det börjar med en inledande dialog mellan medarbetare och närmaste chef där man pratar igenom önskemål och förväntningar. Utgångspunkten är att båda parter värnar om bolagets intressen.
  • Flexibelt arbetsliv innebär att medarbetaren, utifrån sina och teamets arbetsuppgifter, kan bestämma var och när hen önskar arbeta.
  • Arbetsgivaren och medarbetaren ser tillsammans över vilka arbetsuppgifter som passar för distansarbete, hur uppföljning ska ske, vilka förväntningar som finns kring tillgänglighet och övriga ramar för arbetet. Det handlar om ett ömsesidigt regelverk.
  • I slutänden är det arbetsgivaren som avgör om och vilka uppgifter som kan utföras på̊ distans. Det handlar inte om kontroll, utan om att säkerställa resultat och leverans.
  • Att arbeta på̊ en flexibel arbetsplats betyder inte att medarbetarna ständigt måste vara uppkopplade. Däremot förväntas de vara tillgängliga via telefon, mejl eller andra digitala samarbetsytor när de arbetar på̊ annan plats än kontoret.

Fakta: Castellum

bild på Karin Cedronius

Karin Cedronius

Mer om Kontor

Senaste om Mer om arbetsmiljö