Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Dödsolyckorna ökade förra året

2018 blev det fjärde året i rad som antalet dödsolyckor i arbetslivet ökade. Flest dödsolyckor skedde inom bygg- samt transportsektorn. Det visar preliminära siffror från Arbetsmiljöverket.

2016 införde regeringen en nollvision för dödsolyckor i sin arbetsmiljöstrategi. Men sedan dess har antalet dödsolyckor ökat från 37 stycken år 2016 till 50 stycken förra året. Men Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, håller fast vid att en nollvision är en bra målsättning.

– Det måste vara möjligt. Har vi inte den ambitionen och intentionen att vi ska nå dit gör vi fel. Då accepterar vi att människor avlider på Sveriges arbetsplatser. Och det kan vi och får inte göra, säger han till Ekot.Foto: Arbetsmiljöverket

De branscher som är värst utsatta är bygg, transport samt jord- och skogsbruk. Hittills i år har redan tre dödsolyckor skett – samtliga inom bygg.

– Det vi ser att man måste ta tag i och jobba med det är riskbedömningar ute på de enskilda arbetsplatserna. Det är på arbetsplatser man kan förebygga i största möjliga mån att olyckan inte ska hända. Där krävs att man aktivt arbetar både arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud och att man hela tiden har ett risktänkande med sig, säger Håkan Olsson.

Jämfört med början av 1990-talet har dödsolyckorna minskat. Då miste drygt 100 personer livet varje år till följd av olyckor i arbetet.

Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor:

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö