Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Få anmäler arbetsskador inom hotell- och restaurang

Under februari kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen. Syftet med inspektionen är att undersöka om företagen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter många unga som sedan går vidare till utbildning eller andra yrken. Restauranganställda hamnar på sjunde plats i AFA Försäkrings statistik över branscher med flest andel allvarliga arbetsolycksfall. Men trots det är det förhållandevis få arbetsskador som anmäls till Arbetsmiljöverket. Det är en anledning till att hotell- och restaurangbranschen valts ut för inspektion.

– Vi vet att det är en underrapportering. Det kan vi se utifrån sådant som vi stöter på när vi är ute på inspektioner, säger Fredrik Hedlund, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket till tidningen Hotellrevyn.

Syftet med inspektionen är att undersöka om företagen jobbar systematiskt med att förebygga stress eftersom en pressad arbetssituation kan leda till att man lyfter fel eller använder fel arbetsverktyg. Även det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier, mobbning och hot och våld ska granskas.

Ansvaret för arbetsmiljön får inte läggas på individen, säger Fredrik Hedlund.

– Individen upplever ofta symptom men orsakerna finns på organisatorisk nivå. Det är viktigt att skilja på symptom och orsak och inte lägga ansvaret på individen. Vi måste fråga oss hur arbetet organiseras och hur det sociala samspelet på arbetsplatsen fungerar, säger han.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö