Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Arbetsmiljön i stallet glöms bort

Att jobba i stall ses mer som en hobby än som ett riktigt jobb. Det är förödande för arbetsmiljön och säkerheten i stallen konstaterar Arbetsmiljöverket som nyligen granskat hästnäringen.

– Hästnäringens syn på vad arbetsmiljö är måste förändras i grunden för att minska ohälsan inom näringen. Verksamheten ses som en hobby och en sport, inte som en arbetsplats där arbetstagare riskerar att skada sig, säger Hans Jansson, projektledare för en inspektionskampanj där totalt 520 arbetsgivare inom hästnäringen granskats.

Hälften av de ridanläggningar och stall som Arbetsmiljöverket inspekterat har fått krav på sig att förbättra arbetsmiljön. Många arbetsgivare behöver bli bättre på första hjälpen och krisstöd samt att förebygga arbetsskador.

– Allt arbete med hästar är riskfyllt. Därför behöver arbetsgivarna skapa rutiner för att bedöma riskerna inför arbetet, inte vakna till när olyckan redan skett, säger Hans Jansson.

Stallmiljön lockar många barn och unga. Det är också unga och nyanställda som drabbas av flest tillbud och olyckor. Inspektionerna visade att många arbetsgivare saknar kunskap om hur de gör arbetsmiljö säker för unga personer.

– Det är viktigt att rutiner finns för att samverka med skolor, exempelvis inför att en elev gör sin prao eller praktik. Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetsplatsen och se till att en handledare finns som introducerar eleven, behövs tillgång till säkerhetsutrustning.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö