Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Trafiksäkerhet glöms i arbetsmiljöarbetet

En stor del av arbetsolyckorna i Sverige är trafikolyckor. Något förbisett är cykelolyckor som är vanligt bland kvinnor inom vård- och omsorgsyrken. Det visar en rapport om trafiksäkerhet i arbetet.

Under 2015 dog 34 personer på jobbet och 11 av dessa omkom när de utförde sitt arbete på eller vid en väg. Olyckorna sker till exempel vid transporter men också när anställda kör mellan olika uppdrag.
Att se över risker i samband med resor i tjänsten ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, men det glöms ofta bort anser Carl Axel Sundström som för Arbetsmiljöverkets räkning skrivit en rapport om trafiksäkerhet i arbetet.

– Det är en attityd som många har och som går ut på att man inte kan påverka hur folk kör. Att det är en privatsak. Men de är ju ingen privatsak när man kör i tjänsten, säger han.

De flesta trafikrelaterade dödsolyckor är kollisions- och singelolyckor. Närmare hälften av de trafikolyckor som drabbat män på jobbet är med lastbil. Olyckor med personbil och lätt lastbil är också relativt vanliga.

När det gäller kvinnor är cykelolyckor förvånansvärt vanliga. Det gäller i synnerhet kvinnor inom hemtjänst och äldrevård. Hela 60 procent av de trafikrelaterade olyckor som drabbar kvinnor är cykelolyckor. Ofta leder olyckorna till lång sjukfrånvaro.

– Här gäller det att arbetsgivaren tillhandahåller cykelhjälmar. De cyklar som används ska underhållas så att de är i gott skick. Under senhöst och vinter ska cyklarna förses med dubbdäck och är det riktig ishalka är det kanske bra att uppmana arbetstagarna att inte cykla alls, säger Carl Axel Sundström.

Ladda ner rapporten: Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg.

TIPS

Trafiksäkerhet på jobbet- så gör du

  • Se till att de fordon som används i tjänsten är säkra. Gäller såväl bil som cykel.
  • Jobba med attityder. Den som kör i tjänsten ska följa gällande hastighetsbestämmelser, använda bälte/cykelhjälm och vara nykter.
  • Minska stressen i arbetet. Se till att den som färdas mellan två uppdrag har tillräckligt med tid.
  • Se till att det finns bra parkeringsmöjligheter för de som kör i tjänsten.
  • Undvik i så stor mån det går körning på udda tider på dygnet.
  • Minska sådant som distraherar vid körning. Den som exempelvis kör ett motorfordon ska inte svara på sms eller e-post samtidigt.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö