Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Snickare drabbas av flest byggolyckor

Antalet olyckor i byggbranschen har ökat de senaste åren. Snickare är den yrkesgrupp inom bygg som drabbas av flest olyckor, enligt en rapport från AFA Försäkring.

– Sedan 2010 ser vi en stigande kurva av olyckor inom byggbranschen. Samtidigt har sysselsättningsgraden ökat vilket kan vara en förklaring. En annan är nya försäkringsvillkor och att det går lättare att anmäla en olycka i dag jämfört med tidigare, sa Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring när han presenterade rapporten.

Yrkesgrupperna inom byggbranschen är bland de mest skadedrabbade på den svenska arbetsmarknaden. Under 2014 inträffade i genomsnitt 2,5 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta på hela arbetsmarknaden. För yrkena inom bygg var motsvarande siffra 7,7 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta.

De yrkesgrupper inom byggsektorn som AFA tittat närmare på är betong- bygg och anläggningsarbete, målare, snickare, elektriker och VVS-montörer. Av dessa är det snickare som är mest utsatta. Elektriker är den minst drabbade gruppen.

Den vanligaste olyckstypen är fallolyckor samt olyckor med maskiner och verktyg. Att skära sig är en vanlig olyckstyp.

– Snickare skär sig på knivar och rörmokare när de bär en toalett med trasigt porslin. Vad man skär sig på beror lite på vad man jobbar med. Men skärolyckor får inte sällan allvarliga konsekvenser om man skär av en sena till exempel, sa Mats Åhlgren.

Unga i åldrarna 16-25 år skadar sig betydligt oftare på maskiner och verktyg jämfört genomsnittet. Till exempel är det dubbelt så vanligt att unga skär sig på knivar eller andra föremål. Bristande vana är en förklaring tror Mats Åhlgren.

Den äldsta åldersgruppen, 56-64 år, har 1,5 gånger högre risk att skadas av fallolyckor jämfört med genomsnittet.

– De yngsta har den högsta risken att skada sig men den äldre gruppen har den högsta risken att skada sig allvarligt. Det beror på att konsekvenserna av en fallolycka ofta blir betydligt allvarligare om man är äldre, sa Mats Åhlgren. 

Ladda ner rapporten "Arbetsolyckor och sjukskrivningar inom byggbranschen"

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö