Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Migranter bor på jobbet

Ett nytt fenomen har dykt upp på svensk arbetsmarknad – arbetstagare som bor på jobbet. Arbetsmiljöverket hittar allt oftare rester av sovplatser vid sina inspektioner. Det handlar om migranter som ibland saknar uppehålls- och arbetstillstånd.

– Det är ganska vanligt, och vi ser det mer och mer. Tendensen är tydlig, säger Mikael Roos, inspektör på Arbetsmiljöverket.Foto: Privat

Arbetsmiljöinspektörerna hittar allt oftare sängar eller enkla bäddar på golven när de besöker företag. Mikael Roos har i dagsläget ett tjugotal ärenden på sitt bord, som handlar om boende på arbetsplatser i Stockholmsområdet.

– Det är förmodligen bara en droppe i havet.

Människor bor på jobbet under primitiva förhållanden på företag i många olika branscher, uppger han. Till exempel på byggen, biltvättar, rörfirmor, restauranger, åkerier, städföretag och bagerier. Arbetstagarna är migranter och många saknar troligen uppehålls- eller arbetstillstånd. En del kan dock ha rätt att jobba i Sverige, men ändå sova på arbetsplatsen av andra skäl.

– Det är svårt att få en bostad här och det kostar mycket. De har dåligt betalt och kanske inte vill lägga pengarna på boende, säger Mikael Roos.

För Arbetsmiljöverket är situationen ny och svår att hantera. Inspektörerna har rätt att begära att personer på arbetsplatsen legitimerar sig, men får inte göra andra slags kontroller. Däremot kontaktar verket den berörda kommunen ifall det verkar bo folk på ett arbetsställe som inspekteras.

– Om något verkar väldigt, väldigt fel är det klart att vi informerar polisen också, säger han.

Problemet har kommit upp i ljuset under inspektioner som Arbetsmiljöverket har gjort för att komma åt osund konkurrens, det vill säga företag som medvetet struntar i arbetsmiljöregler för att vinna konkurrensfördelar. I botten ligger ett regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Det innebär att verket ska samverka med andra myndigheter, exempelvis Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen och polisen, och utbyta viss information. Arbetsmiljöverket startade i december 2016 fem myndighetsövergripande team i landet, där olika myndighetsföreträdare ingår.

– Vi håller på att bygga upp rutinerna men arbetet är fortfarande i sin linda, säger Mikael Roos.

Inspektörerna stöter på människor som sover på arbetsplatser även vid sina vanliga inspektioner, betonar han. Myndigheten har dessutom fått tydliga signaler om att arbetstagare har blivit utslängda på gatan av arbetsgivaren, inför besök som Arbetsmiljöverket har förannonserat.

– Arbetskraftsexploatering är ett krångligt ord, men det är precis vad det handlar om, säger Mikael Roos. Människor kan tycka att de har det bra jämfört med hemmavid, men det är verkligen ett utnyttjande!

FAKTA

Skärpta krav

Regeringen vill ge polisen ökade möjligheter att inspektera arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har personer anställda i strid med utlänningslagen. Inspektionerna ska enligt förslaget (DS 2017:16) riktas mot arbetsgivaren och grundas på en riskbedömning i enlighet med ett EU-direktiv. Redan i dag kan arbetsgivare som bryter mot reglerna tvingas att betala en särskild avgift. Sanktionsavgiften ska enligt förslaget fördubblas.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö