Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Lär av flyget för att förebygga dödsolyckor

Tillbudsrapportering är inte det bästa sättet att förebygga arbetsrelaterade dödsolyckor på. Det hävdar professorerna Bengt Järvholm och Ulf Björnstig som för Arbetsmiljöverkets räkning gjort en kunskapssammanställning om dödsolyckor på jobbet.

Sedan 1950-talet har de arbetsrelaterade dödsolyckorna i Sverige minskat med 90 procent. I genomsnitt drabbas 1 av 100 000 personer av en dödsolycka i arbetet och 1 av 500 av en allvarlig arbetsolycka (till allvarliga olyckor räknas sådana som kräver mer än 14 dagars sjukskrivning).

Orsakerna bakom de allvarliga arbetsolyckorna är inte samma som orsakerna bakom dödsolyckorna, sa Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet när han presenterade kunskapssammanställningen vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av Arbetsmiljöverket.Foto: Arbetsmiljöverket

– Därför tror vi att tillbudsrapportering kanske inte är det smartaste sättet att förebygga dödsolyckor på. Vi vet helt enkelt inte om den klassiska pyramiden stämmer som säger att ett visst antal tillbud leder till ett visst antal arbetsolyckor och att det i sin tur säger något om risken för dödsolyckor.

En slutsats i kunskapssammanställningen är att istället för tillbudsrapportering fokusera på vilka branscher som är värst drabbade och fundera på olika tekniska förbättringar där.

Det gäller exempelvis fordonsolyckor som utgör cirka hälften av alla dödsolyckor. Många dödsolyckor på vägar sker när personbilar kolliderar med lastbilar. En teknisk förbättring skulle kunna vara att utrusta lastbilar och andra tunga fordon med deformationszoner så att inte personbilarna får ta hela smällen vid en kollision. En annan förbättring kan vara att se till att alla tjänstebilar har högsta säkerhetsklass samt är utrustade med alkolås. Fall från hög höjd är en annan vanlig orsak bakom arbetsrelaterade dödsolyckor. Här skulle tekniska förbättringar av ställningarna kunna vara ett sätt att förebygga, enligt Bengt Järvholm.

– Jag tror det finns mycket att lära av flyget och andra områden där man minskat dödsolyckorna kraftigt. Inom flyget råder mycket strikta säkerhetsrutiner. Tillbudsrapportering används för att upptäcka om medarbetare inte följer de rutiner som finns. Den som rapporterar om medarbetare som inte gör som de ska får beröm.

Kunskapssammanställningen visar också att nio av tio dödsolyckor drabbar män. Äldre är mer utsatta än yngre. Fler än hälften av de män som dog i arbetsolyckor mellan 2010 och 2014 var äldre än 50 år. En förklaring till det kan vara att äldre får svårare skador än yngre och därmed löper större risk att avlida till följd av skadorna.

Ladda ner kunskapssammanställningen här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö