Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Brännskador vanligaste olyckan i restaurangbranschen

Den vanligaste arbetsolyckan inom handel och restaurang är ett fall eller en brännskada. Och även om sjukskrivningarna är färre där än i andra branscher så ökar de psykiska diagnoserna.

Många unga har sitt första jobb i en butik eller på en restaurang. Och hela 30 procent av dem som jobbar inom handel och restaurang är 25 år eller yngre. Nu har AFA Försäkring tittat på hur det ser ut med arbetsolyckor och sjukfrånvaro i två branscher som har färre långa sjukfall än övriga yrkesgrupper på arbetsmarknaden. De har sett både goda nyheter och orosmoln.

Foto: AFA Försäkring

I rapporten "Arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland handels- och restauranganställda" presenterar de statistik om de vanligaste och de mest allvarliga arbetsolyckorna liksom orsakerna till sjukfrånvaro.

Inom handeln är det fallolyckorna som är vanligast. Den som klättrar på stegar eller stolar för att plocka ner kartonger och plagg från hyllor löper en risk. Likaså kan man snava på något som ligger på golvet. Däremot är det fortfarande hot, våld och rån som är den allvarligaste händelsen inom handeln och som leder till både psykiska och fysiska besvär och sjukskrivning. Men det finns hopp för branschen.

– Vi kan se att andelen hot, våld och rån blivit färre inom handeln sen 2010. Det beror på en minskad hantering av kontanter. För hela arbetsmarknaden ligger genomsnittet av antal hot och våld ganska konstant, säger Anna Weigelt som är analyschef på AFA Försäkring.

Och antalet allvarliga olycksfall i handeln var 2 per 1000 sysselsatta. I jämförelse med 2,5 för hela arbetsmarknaden. Alltså något lägre.

I restaurangbranschen var både den vanligaste och den mest allvarliga arbetsolyckan densamma - nämligen brännskada från ugnar, spisar och stänk från varm olja. Näst vanligast var fallolycka på hala golv. Och om antalet olyckor är 2,5 per 1000 sysselsatta för övriga arbetsmarknaden var den i snitt 3,3 för restauranganställda, alltså något högre.

Vad det gällde de långa sjukfallen är de betydligt lägre inom handel och restaurang än för andra yrkesgrupper. Men för de som är sjukskrivna mer än nittio dagar är det två diagnoser som står för 70 procent av sjukskrivningarna - fysisk belastning och psykisk sjukdom. Och statistiken visar på en ökning av de långa sjukfallen.

– Ökning av antalet långa sjukfall per tusen sysselsatta har ökat över tid och där är ökningen som störst bland åldersgruppen16 till 25 år. Den ökningen utgörs till stor del av psykiska diagnoser, säger Therese Ljung som är analytiker på AFA Försäkring. 

Under lång tid har de fysiska belastningsskadorna varit den största orsaken till sjukskrivning inom både handel och restaurang, Men rapporten visar att sedan 2014 har psykiska diagnoser blivit den vanligaste orsaken inom handel, medan den fysiska belastningen fortsatt är den största orsaken till sjukskrivning inom restaurangbranschen.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö