Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Utbildning har ökat säkerhet på taken

För att öka säkerheten för takskottare tog arbetsgivarorganisationen Plåt- och ventföretagen för fyra år sedan initiativ till licensutbildningen Skotta säkert. Det har minskat antalet olyckor, säger Alexander Iliev, som är ansvarig för satsningen.

Ymnigt snöfall de senaste dagarna har gjort att landets takskottare fått bråda dagar. Att arbeta på tak är alltid riskfyllt, men på vintern gör is och kyla att det blir extra farligt. "Skotta säkert" heter en licensutbildning som bland annat handlar om hur man skapar metoder och rutiner för att jobba säkert och hur man spärrar av på gatan för att öka säkerheten för allmänheten nere på gatan.

– Intresset har varit mycket stort. Nu finns det 6 000 licensierade företag och det innebär att merparten av landets företag är licensierade, säger Alexander Iliev, jurist på Plåt- och ventföretagen som ligger bakom utbildningen.

När utbildningen togs fram var flera försäkringsbolag inblandade och Alexander Iliev påpekar att de flesta försäkringsbolag kräver att fastighetsägarna anlitar licensierad personal. Och utbildningen verkar ha gett gott resultat enligt Alexander Iliev.

– De uppgifter vi fått pekar på en klar förbättring. Det är ett minskat antal olyckor och färre skador. Tidigare var det en problematisk bransch med många oseriösa företag.

De flesta företag som sysslar med snöskottning erbjuder även andra tjänster. Det vanligaste är att man lägger tak på sommaren och skottar dem på vintern. Men det finns också städfirmor och andra typer av företag som erbjuder takskottning.

TAKSKOTTNING

Arbetsgivarens ansvar

  • Undersöka taken innan anställd påbörjas.
  • Förvissa dig om att takets säkerhetsanordningar är i gott skick. Det kan ibland finnas anledning till att ställa kompletterande krav på taksäkerheten.
  •  Informera de som ska utföra snöskottningen om riskerna i arbetet.
  • Förvissa dig om att arbetstagarna har kunskaper och nödvändig kännedom om vad de måste iaktta för att undgå riskerna.
  • Tillhandahålla lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning – fallskydd, skyddshjälm, skyddsglasögon – samt kontrollera att utrustningen används.
  • Tillhandahålla signalväst samt kommunikationsutrustning för takskottare och vakt när det behövs.

(Källa: "Säkrare snöskottning" en broschyr från Arbetsmiljöverket.)

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö