Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Ny granskning av bemanningsbranschen

Det är dubbelt så vanligt att inhyrda råkar ut för olyckor jämfört med andra anställda, enligt Arbetsmiljöverket. Därför genomförs nu inspektioner på 100 bemanningsföretag och 300 företag som använder inhyrd personal.

I dag är cirka 67 000 personer anställda i bemanningsföretag i Sverige, vilket motsvarar 1,4 procent av samtliga sysselsatta. En ganska liten bransch alltså, men som nu inspekteras för andra gången på fyra år.

– Vi har visionen att alla vill och kan skapa en säker arbetsmiljö och i den här granskningen hoppas vi hitta de som inte kan, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare av granskningen på Arbetsmiljöverket.

De vanligaste olyckorna är enligt statistiken fallolyckor, olyckor med transportutrustning och handverktyg, men även många belastningsskador anmäls. Allra mest utsatta tycks kvinnliga städare, fordonsmontörer, manliga truckförare och lagerassistenter vara.

– Det är en stor skillnad mellan yrkesgrupper vad gäller arbetsolyckor. Däremot är det mindre vanligt med arbetssjukdomar eftersom många jobbar kort tid inom bemanningen. Så det är olyckor som dominerar.

De inspektioner som nu görs är inte slumpmässigt utvalda utan görs med statistiken som urvalsgrund.

– Vi går i första hand till företag där det skett olyckor. Vi tittar på vad som brister i arbetsmiljöarbetet och om bristerna finns hos bemanningsföretaget eller hos kunden och vad man kan göra åt det. Men det är också bra för oss att komma ut och se goda exempel på arbetsmiljöarbete, där det funkar och är säkert, säger Heli Aarnipuro.

80 procent företagen i bemanningsbranschen är anslutna till branschorganisationen Bemanningsföretagen, som välkomnar granskningen.

– Absolut. Finns det problem för våra anställda som jobbar ute hos kunder och finns det strukturella problem och brister så är det jätteviktigt att detta kommer fram, säger Ann-Kari Edenius, vd på Bemanningsföretagen.

Enligt henne är branschen komplex på flera sätt. De anställda hyrs ut till företag som kan finnas i alla möjliga branscher och arbetsmiljöansvaret för den som hyrs ut ligger både på bemanningsföretaget och på företaget som hyr in personal. För många är jobbet på kundföretaget det första jobbet och branschen sysselsätter även många utlandsfödda. Därför måste både uthyrare och kundföretag ha bra kunskaper om arbetsmiljö. I den auktorisation som branschorganisationen kräver av sina medlemmar ingår därför arbetsmiljöutbildning som en viktig del.

– Men om det inte funkar hela vägen ut, från våra företag till att det också bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete på kundföretagen, då är det viktigt att vi får tag på det. För vi vet att situationerna kan se väldigt olika ut hos olika kunder.

Samtidigt pekar hon på att kravet på auktorisation gjort att branschen generellt sett är duktig på att rapportera olyckor. Baksidan är att rapporteringen leder till att olyckorna hänförs till "bemanningsbranschen" – när olyckorna i själva verket sker ute hos kunder, i helt andra branscher.

– Så det finns ett lager till här och det hoppas jag Arbetsmiljöverkets granskning kan lyfta fram, säger hon.

ARBETSMILJÖ

Inom bemanning

Bemanningsanställda omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter precis som alla andra anställda. Både arbetsgivare i bemanningsföretag som hyr ut personal och kundföretag som hyr in personal har enligt lagen ansvar för bemanningspersonalens arbetsmiljö.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö