Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Dödsolyckorna ökar

Hittills i år har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökat. Totalt har 15 personer avlidit mot 10 motsvarande period förra året, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Transportbranschen är extra drabbad.

Förra året dog 34 personer i arbetsrelaterade olyckor, en minskning med sju jämfört med 2014. Hittills i år har 15 personer avlidit vilket är fem fler än motsvarande period förra året. Antalet dödsolyckor i arbetslivet har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, mellan 40 och 50 personer avlider på jobbet varje år.

I flera av de dödsolyckor som skett i år är motordrivna fordon inblandade. Två av de avlidna var lastbilschaufförer. En man omkom när bakrampen på en djurtransportbil välte över honom. En annan hamnade under en lastbil när den välte. Två brandmän har avlidit i samband med räddningsinsatser vid trafikolyckor. Så sent som i tisdags i denna vecka avled en brandman efter att ha blivit påkörd av en personbil vid en trafikolycksplats utanför Göteborg

– Det är en liten ökning av olyckor inom bygg och transport. Det är också branscher där vi är ute mycket och inspekterar, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.Foto: Arbetsmiljöverket

I ett internationellt perspektiv har Sverige ganska få allvarliga arbetsolycksfall. Regeringen anser ändå att de är för många och en nollvision för dödsolyckor och allvarliga arbetsolyckor ingår i den arbetsmiljöstrategi som togs fram förra året. Ett av målen är att komma åt företag som medvetet struntar i arbetsmiljöregler, för att vinna konkurrensfördelar.

– Vi försöker just nu kartlägga vad det är för företag som bedriver osund konkurrens och tummar på arbetsmiljöregler. I det arbetet har vi kontakt med andra myndigheter som Skatteverket. En annan sak vi gör utifrån nollvisionen är att granska dödsolyckor från ett genusperspektiv. Många dödsolyckor sker i mansdominerade branscher. Går det att hitta något samband där.

Men går det verkligen att få ner antalet dödsolyckor från redan låga nivåer?

Varje olycka är ett misslyckande och varje dödsolycka är en oerhörd tragedi. Att någon säger hejdå på morgonen och sen inte kommer hem. Det går att göra mer, absolut, säger Håkan Olsson.

FAKTA

Världsdagen för arbetsmiljö

Den 28 april är det världsdagen för arbetsmiljö. Det är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO, som varje år sedan 2003 uppmärksammar det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Den 28 april är också en dag som den globala fackliga rörelsen sedan länge förknippat med att hedra anställda som dödats i arbetet.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö