Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Allt fler anmäler arbetssjukdom

Antalet anmälningar om arbetssjukdom till AFA Försäkring har mer än fördubblats de senaste fem åren. Men att få psykisk ohälsa godkänt som arbetssjukdom är svårt, visar en ny rapport.

År 2009 fick AFA Försäkring in 4 000 anmälningar om arbetssjukdom. År 2014 var motsvarande siffra knappt 9 200.

– Den stora ökningen beror bland annat på att det blivit lättare att anmäla en arbetssjukdom sedan webbanmälan infördes 2012, säger Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen vid AFA Försäkring.Foto: AFA Försäkring

Hon presenterade nyligen en rapport om arbetssjukdomar som AFA Försäkring tagit fram. Rapporten visar hur många anmälningar av arbetsskador som gjorts sedan 2005 och hur många fall av arbetssjukdom som godkänts de senaste 20 åren.

– Antalet godkända arbetssjukdomar har minskat under perioden 1994 till 2014. Den främsta anledningen är förändringar i den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och i den allmänna sjukförsäkringen. De senaste åren har trenden svängt något. Under perioden 2012-2013 ser vi en svag ökning, säger Anna Weigelt.

De vanligaste godkända arbetssjukdomarna är orsakade av vibrationer, buller och handskadan karpaltunnelsyndrom. Det är främst män inom traditionella industriarbeten som drabbas.
Samtidigt anmäler allt fler psykiska diagnoser och besvär i rörelseorganen som arbetssjukdomar till AFA Försäkring. Men få av dessa anmälningar blir godkända. Orsaken är att diagnoserna inte godkänns som arbetssjukdomar.

I början av 1990-talet var besvär i rörelseorganen och skelettet absolut vanligast bland godkända arbetssjukdomar. Framför allt bland kvinnor. Då godkändes en sjukdom om det fanns något i arbetsmiljön som "sannolikt" kunde vara orsak till att den uppstått. I dag krävs "övervägande skäl" vilket är svårt att bevisa för förslitning och andra belastningsskador.

– Bland de som får godkända arbetssjukdomar har andelen kvinnor minskat. 1994-1995 var 34 procent kvinnor, 2013-2014 var den siffran 19 procent, säger Anna Weigelt.

Totalt har 150 271 ärenden i AFA Försäkrings skadedatabas studerats under perioden 1994-2014, varav 43 078 godkända arbetssjukdomar.

Ladda ner rapporten:

bild på Peter  Rehnfeldt

Peter Rehnfeldt

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö