Hoppa till huvudinnehållet
Sofie Johansson, Brilliant Future

Sofie Johansson på Brilliant Future konstaterar att ledarskapet skiljer sig mycket mellan olika branscher.

Bild: Brilliant Future

Chef

Tjänstemän ger högre betyg till chefen

Transportsektorn, tillverkningsindustrin och grossistbranschen. Inom dessa branscher finns de minst stöttande cheferna – enligt medarbetarna själva. Inom tjänstemannayrken som exempelvis IT får cheferna högre betyg.

Fakta undersökningen:

Kartläggningen bygger på data från drygt 200 000 svar i medarbetarundersökningar genomförda av Brilliant Future.

En av fem medarbetare i branscherna transport, tillverkning och grossist tycker inte att deras chef leder arbetsgruppen på ett bra sätt. Det visar en ny branschjämförelse från konsultföretaget Brilliant Future. I branscherna för finansiella tjänster och försäkring, teknik, innovation och IT samt fastighetsförvaltning är motsvarande siffra närmare en av tio.

Sofie Johansson på Brilliant Future konstaterar att ledarskapet skiljer sig mycket mellan olika branscher.

Mer hierarkiskt ledarskap

– En slutsats är att ledarskapet är bättre inom typiska tjänstemannaorganisationer och sämre inom traditionella yrkesutövande branscher. Det är också branscher där ledarskapet ser ganska annorlunda ut. De mer yrkesutövande branscherna är till exempel mer hierarkiska i sin organisation, med ett mer klassiskt förhållande mellan chef och medarbetare. Inte sällan finns det en distans mellan chef och medarbetare och chefen är inte alltid närvarande, säger hon.

Sofie Johansson hoppas att undersökningen ska bidra till att sätta fokus på ledarskap och uppmuntra organisationer att prioritera ledarskapet genom att säkra att chefer får rätt förutsättningar att vara riktigt bra chefer. För det behövs tid och kontinuerlig utbildning, att man premierar bra ledarskapsbeteenden och att man stöttar de chefer som behöver stöttning, enligt Sofia Johansson. Oavsett inom vilken bransch man arbetar inom är det avgörande att man har rätt människor på rätt plats, menar hon.

– Det handlar om medarbetare och chefer som är med på resan framåt, som känner engagemang och står bakom organisationens riktning. Förutom att organisationen kommer att bli framgångsrik, kommer de anställda ha kul på jobbet, må bättre och känna en meningsfullhet.

En förutsättning att lyckas med detta är ett starkt ledarskap, enligt Sofia Johansson, chefer som ser till att medarbetarna kan vara sitt bästa jag och tar bort hinder för att kunna prestera.

– En dålig chef kan i princip döda engagemanget i en hel grupp. Ett dåligt ledarskap är inte förödande bara för organisationen, utan även för individer, säger hon.

FAKTA

Bästa och sämsta cheferna

  • De sämsta cheferna återfinns inom tillverkning och transport, och de bästa inom finansiella tjänster och försäkring.
  • Närmare 1 av 10 medarbetare i samtliga undersökta branscher uppger att de saknar stöd från chefen när de behöver det. 
  • Närmare 1 av 3 medarbetarna i samtliga undersökta branscher uppgav att de inte får regelbunden feedback från sin chef.

Källa: Brilliant Future

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap