Hoppa till huvudinnehållet

Det finns mycket att vinna på att få in mer lyssnande i våra organisationer, anser Mats Heide, professor i strategisk kommunikation.

Bild: Istock

Chef

Chefer behöver bli bättre på att lyssna

Chefer är bra på att prata och informera, men sämre på att lyssna. Det gör att de går miste om medarbetarnas engagemang, tankar och nya idéer. Lyssnandet är en outnyttjad resurs.

Företag och organisationer lägger krut på att undersöka hur de omfattas av omvärlden och står sig på marknaden. Men förmågan att lyssna inåt är det sämre ställt med. I en forskningsstudie om ledarskap svarade 90 procent av cheferna att de tänkte mer på vad de skulle säga härnäst än att lyssna på vad andra säger.

– När chefer inte lyssnar in medarbetarna utan fokuserar på att själva tala är de inte mottagliga för andra infallsvinklar och åsikter. I stället fattar de beslut utifrån deras egen uppfattning. Samtidigt är det högst mänskligt att fatta beslut utifrån den information vi känner igen oss i, det är en form av att bekräfta sig själv, säger Mats Heide som är professor i strategisk kommunikation.

Är det skrivet i sten att det måste vara så? Inte alls. Mats Heide menar att det finns mycket att vinna på att få in mer lyssnande i våra organisationer. Han har tillsammans med Anette Svingstedt nyligen kommit ut med boken ”Strategiskt lyssnande: Så blir chefer, medarbetare och organisationer bättre på att lyssna”. En handbok i hur man medvetet och systematiskt kan jobba med lyssnandet i en organisation. En bra grund är att öppna upp för att prata om det som kan vara svårt i jobbet.

Okej att visa sig sårbar

– I vissa organisationer råder en tystnadskultur, det är förutbestämt vad som är rätt eller fel, gott eller ont. I en organisation där man inte vågar prata om sina misslyckanden och där nya förslag blir förlöjligade tystnar medarbetarna. En klok ledning premierar avvikande uppfattningar och förstår nyttan av att lyssna.

Han menar att man som chef kan vara modig och själv öppna upp och visa att det är okej att prata om sina svagheter, att visa sig sårbar. Det handlar om att bygga förtroenden.

 – Om jag som professor under en kafferast pratar om en handledning jag tyckte var svår, eller att jag var nervös inför en föreläsning har jag märkt att det är lättare för andra att prata om sådant de upplevt jobbigt.

Träna på att lyssna

Han tror att det är enklare för äldre chefer att lyssna, de vill gärna ha andras åsikt, medan yngre chefer ofta har mer fokus på sig själva och tror att de inte kan ha fel utan måste prestera hela tiden.

Hur kan man som chef träna sig på att bli bättre på att lyssna och bli mer vidsynt?

– Det första steget är att bestämma sig. Försök att lyssna längre än de 18 sekunder som det ofta tar innan en chef avbryter en medarbetare. Prova att lyssna i en minut eller två och du kommer att märka en positiv effekt.

”Vi har en lyssnandekris i världen”

Mats Heide berättar om en studie från 2016 som handlade om hur det var ställt med lyssnandet i organisationer i andra länder. Det visade sig att inget land i stort sett var bättre på det än något annat.

– Han kunde konstatera att vi har en lyssnandekris i världen.  Att vi pratar hellre än lyssnar beror på att vi fokuserar på jaget, oss själva och de egna känslorna. Vi blir också upptagna av att överträffa andra när vi pratar.

I många organisationer görs enkäter och medarbetarundersökningar som ger mängder av information. Men, säger Mats Heide, om ingen har möjlighet att hantera den så blir det bara en kyrkogård av information som inte är till någon nytta.

– De kan aldrig bli en lika bra informationskanal som det mänskliga mötet som är den rikaste formen av kommunikation.

Slutligen tipsar Mats Heide om ”W.A.I.T” som man som chef kan fråga sig lite då och då. Det står för ”Why am I talking?”.

– Det är en enkel metod för att börja utvecklas sitt lyssnande, säger Mats Heide.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap