Hoppa till huvudinnehållet

Allt fler chefer blir sjuka av stress. Värst drabbade är kvinnliga chefer, enligt en ny rapport.

Bild: Pexels

Chef

Stor ökning av chefers ohälsa

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Värst drabbade är kvinnliga chefer, enligt en ny rapport.

Företagshälsovårdsbolaget Previa har sedan 2014 kartlagt sjukfrånvaron bland 12 300 chefer på 440 olika företag över hela landet. När de inledde kartläggningen låg andelen sjukdagar på grund av stress eller annan psykisk ohälsa på 28 dagar per 100 chefer och år. Sex år senare har det ökat till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Psykisk ohälsa ökar mer än andra orsaker till sjukskrivning.

– Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef i dag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa, i en kommentar.

Kvinnliga chefer har fler sjukdagar på grund av psykisk ohälsa, men det ökar även bland män i chefsposition.
I rapporten pekas digitaliseringen ut som en bakomliggande orsak till stressrelaterad sjukdom och psykisk ohälsa.

– Digitaliseringen underlättar och skapar möjligheter samtidigt som gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Det här får konsekvenser och driver en utveckling där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa, säger Lena-Karin Allinger.

Medan långtidsfrånvaron ökar minskar korttidsfrånvaron. Det behöver dock inte betyda att cheferna är friskare enligt Lena-Karin Allinger utan kan snarare vara ett tecken på att chefer går till jobbet även när de är sjuka för att hinna med.

Ladda ner rapporten:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap