Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Ta reda på fakta istället för att gissa

Gissar du dig till arbetsplatsens problem och behov eller utgår du från fakta? Rätt svar är alltför ofta: du gissar. Det hävdar stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson som i en ny bok lanserar en metod för att utveckla organisationer baserat på fakta.

Som människor tenderar vi att vilja göra det lätt för oss, vilket ofta innebär att vi gör bedömningar baserade på förutfattade meningar istället för fakta. Att ta reda på fakta upplevs som mer tidskrävande och komplicerat.

I den nyutkomna boken Faktastiskt – rätt strategier för ledare och HR beskrivs beskriver Dan Hasson en metod för att arbeta med organisationsutveckling och arbetsmiljö utifrån faktabaserade processer, mätningar och dialoger. I en faktabaserad dialog är chefens roll inte är att ge svar eller gissa vad medarbetarna behöver utan att istället ta reda på fakta om vad medarbetarnas behöver och vill. Foto: Privat

– Tänk dig en chef som en fredag eftermiddag får resultatet från sin medarbetarenkät. Hen har fått 80 staplar, varav en stor del är röda. På vilka grunder vet hen inte. Chefen mår jättedåligt, har ångest hela helgen och tänker att nu måste jag lösa det här. Men efter att ha lärt sig jobba faktabaserat tänker chefen istället: 'Det här behöver jag förstå vad det betyder. Nu ska jag ta hjälp av mina medarbetare att förstå vilka insatser de förväntar sig, om de ens förväntar sig några.' Och chefens roll blir at bedöma medarbetarnas förslag, återkoppla vilka åtgärder som kan göras och vilka som inte kan göras, för att även få bort sådana förväntningar, säger Dan Hasson.

Att mäta faktabaserat kräver även kunskap om mätmetoder, som enkäter, eftersom organisationer ofta använder enkäter för att samla in information. Dan Hasson anser att många enkäter som företag använder inte ens är validerade, det vill säga testade för att veta om det enkäten säger sig mäta också är det enkäten faktiskt mäter. Därför är det viktigt att den som köper enkäter kan ställa rätt frågor och att företaget tar reda på fakta om enkäter och mätmetoder innan en undersökning köps in.

– Har man 500 medarbetare behöver man lägga ned de timmarna, enkäterna kan ju vara ett underlag för insatser på flera miljoner.

Boken ger därför baskunskaper om enkäter: vad som gör en bra enkät, hur en enkät som ska mäta förändring behöver vara konstruerad, hur du vet att en enkät är validerad och vad du behöver vara uppmärksam på när det gäller frågors och svarsalternativs konstruktioner. Den beskriver också varför det är viktigt att mäta tvådimensionellt – till exempel inte bara fråga om arbetsbelastningen är hög, utan även fråga om detta upplevs som ett problem.

Boken avlivar också myter om stress, som att alla personer med stressdiagnoser får permanenta hjärnskador och aldrig kommer bli friska igen. Ett centralt tema är vikten av att jobba proaktivt med mål och sätta mål som fokuserar på önskat läge, inte på vad företaget vill undvika. Boken innehåller därför också ett avsnitt om "målstyrd rehabilitering" – ett område som var en av huvudanledningarna till att han skrev boken.

– Problemen med rehabilitering i dag är att den ter sig väldigt slumpmässig och att man beställer företagshälsovård som man inte skulle beställa några andra tjänster. Kanske får man tillbaka en person, kanske inte. Och det kan hända att du får tillbaka en medarbetare som säger att läkare och psykolog sagt att personen måste ha ett rum med sjöutsikt. Men vi har ju bara kontorslandskap? Då står man inför ett etiskt dilemma som ledare. Det är inte enkelt och det kan bli kostsamt. Och hur ska du göra med de andra medarbetarna? Istället behöver man sätta upp rehabprocessen som vilket annat projekt som helst, med en tydlig plan, tydliga leverabler och med bättre samarbete mellan aktörerna. Jobba utifrån fakta och mål även här.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap