Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Så leder du olika personligheter

På de flesta arbetsplatser finns olika personlighetstyper. De extroverta och utåtriktade som syns och hörs – men också de mer tillbakadragna som inte tar lika mycket plats. Hur motiverar du dina anställda utefter deras
personlighet?

Medan den ena medarbetaren älskar att brainstorma i ett fullsatt mötesrum – blir den andra kallsvettig av tanken och jobbar bäst ostört med stängd dörr. På en arbetsplats finns ofta både de inåtvända och introverta kollegorna, och de utåtriktade extroverta. Medan extroverta samlar energi genom att umgås med andra människor i större grupper, och stimuleras av ombytlighet och spontanitet, återhämtar sig introverta
genom att vara ensamma eller i små grupper och uppskattar struktur och tid för reflektion.

En bredd av personligheter driver företag framåt men det ställer också höga krav på dig som chef att vara både inkännande, anpassningsbar och nyfiken på dina anställda. Det anser Linus Jonkman som är personalchef och författare till boken "Introvert, den tysta revolutionen". Foto: Magnus Lindholm

– Det hör till god sed att anpassa sin kommunikation efter mottagaren, men problemet är att vi länge utgått från en extrovert norm. Det vill säga att alla trivs med att sitta i ett öppet kontorslandskap, ha spontana idémöten och gå på julmingel. Men det här motiverar bara en del av arbetsstyrkan, medan resten inte får samma chans att nå sin fulla potential.

Enligt Linus Jonkman lever vi i en tid där de extroverta dragen är de önskvärda medan det finns mycket okunskap kring de introverta sidorna.

– En introvert person behöver tid på sig att formulera sina tankar och vill i regel ha information i förväg om vad som ska hända på ett möte exempelvis.

Olika tidsepoker har också haft olika personlighetstyper som ideal.

– Tittar man på gamla ordspråk som "själv är bästa dräng" eller "tala är silver, tiga är guld" pekar det mot att det introverta draget tidigare var ideal i Sverige. Under 1950-talet blev det i stället det extroverta draget som lyftes fram, då bland annat entreprenörskap kopplades ihop med de egenskaperna.

Linus Jonkman understryker att det sällan skaver på en arbetsplats på grund av kollegor och chefer med olika personligheter, utan på grund av bristen på tolerans och förståelse sinsemellan. Och ett sätt att lära känna varandra bättre är att alla i teamet gör någon typ av personlighetsanalys för att få en förståelse för vem som är vem i gruppen. Här är det dock av yttersta vikt att chefen hanterar resultaten med största försiktighet – och i rätt sammanhang.

– Personligheten säger inte något om ens lämplighet eller engagemang för en viss tjänst. Även om jag är introvert kan jag ju passa perfekt i en yrkesroll som är jättesocial,
beroende på vilka beteenden jag har utvecklat. Däremot kan en personlighetsanalys fungera som en fingervisning för att lättare tillgodose allas individuella behov.

 

SÅ GÖR DU

Leda olika personlighetstyper

Gör en personlighetsanalys
Ett personlighetstest kan göra att man får en ökad förståelse för sig själv och andra. Men var medveten om att många test saknar vetenskaplig grund och endast fungerar som en fingervisning – inget facit.

Informera om förändringar i god tid
Det är stor skillnad på hur en extrovert och introvert person förhåller sig till förändringar. Informera om förändringar, förväntningar och krav i god tid, och gärna genom text, så att det finns tid för förberedelse. Undvik att kräva snabba svar.

Växla mellan olika sätt att kommunicera
För att motivera olika personligheter kan det vara bra att variera kommunikationssätt. Kanske går det att ha både avstämningar en och en och ett stort veckomöte med hela gruppen där ni kan brainstorma idéer och koncept.

Ta inte tystnad på ett möte som ointresse
Presenterar du en ny företagsprofil för dina medarbetare så kommer några forma sig en åsikt direkt medan andra behöver mer betänketid. Vi associerar ofta tystnad med något negativt, men tänk på att det kan ta tid för en introvert att formulera sina tankar.

Låt alla få komma till tals
Det är lätt hänt att en eller två personer alltid pratar på mötena. Som chef bör du i stället aktivt dela ut och portionera ut taltiden. Låt medarbetarna få tid på sig att förbereda sig inför mötet.

Se över belöningssystemen
Det finns en extrovert norm många chefer förhåller sig till när det ska delas ut belöningar. Att åka på en äventyrsresa eller anordna en stor fest eller ett mingel, är egentligen bara en belöning för de extroverta. Fundera om det går att formulera andra belöningssystem.

Låt folk jobba där det passar dem
Extroverta personer funkar bättre i öppna kontorslandskap och med gruppaktiviteter medan introverta blir mer störda av att bli avbrutna av kollegor. Anpassa arbetsmiljön så att det finns möjlighet att åtminstone delar av dagen sitta ostört, för de som har det behovet.

bild på Tina Harr

Tina Harr

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap