Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Passiva chefer sämst

En passiv chef som duckar för svårigheter och är otydlig och rörig kan vara minst lika skadlig för organisationen som en auktoritär chef. Det anser Maria Fors Brandebo, forskare på försvarshögskolan, som studerat effekterna av destruktivt ledarskap.

Det finns två typer av destruktiva ledare, den aktiva och den passiva. Medan den aktiva är arrogant, bestraffande och har överkrav på medarbetarna så är den passiva rörig och osäker. Och även om båda typerna ger negativa konsekvenser för organisationen är det den passiva ledaren som skapar mest frustration och stress.

– En passiv ledare med låt-gå-mentalitet som inte tar ansvar skapar frustration och konflikter i arbetsgruppen och det poppar också upp minichefer, säger Maria Fors Brandebo som är lektor vid Försvarshögskolan och som forskat om ledarskap inom Försvarsmakten, myndigheter och kommuner. 

Den aktiva destruktiva ledaren svetsar i stället samman personalen mot chefen som mot en yttre fiende.

– Även det aktiva destruktiva ledarskapet är ohållbart i längden. Hot om indragen befordran, kortare semester och utebliven löneökning om målen inte uppnås gör att medarbetarna till slut inte orkar och blir sjukskrivna eller väljer att sluta.

Maria Fors Brandebo säger att destruktiva chefer finns på alla nivåer och i alla branscher. Och under de många år hon forskat och föreläst om ämnet så har hon inte träffat en enda människa som sagt att de rakt igenom haft bra chefer i sitt yrkesliv.

Vad kan man göra som arbetstagare om man har en chef med destruktivt ledarskap?

– Prova att prata med chefen och berätta hur du upplever agerandet och hur det påverkar dig. Om du inte vågar prata direkt med chefen kan du vända dig till chefens chef, HR-avdelningen eller facket. Enligt arbetsmiljölagen är chefen skyldig att underlätta och leda arbetet för sina medarbetare, säger Maria Fors Brandebo.

Hon menar att en del chefer inte förstår effekten av sitt ledarskap och tror att allt är frid och fröjd om ingen reagerar. Att en chef som är passiv kanske egentligen inte har en negativ intention utan tror att hen visar tillit till medarbetarnas kompetens och förmåga genom att låta dem ta stort eget ansvar och sköta sig själva.

Vad beror det på att det finns chefer som utövar destruktivt ledarskap?

– Det kan till exempel handla om negativa personliga drag, hög arbetsbelastning eller att de inte förstår effekten av sitt ledarskap.

Maria Fors Brandebo säger att en organisation med destruktiva chefer leder till hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Och orsakerna till det kommer aldrig fram för att ingen pratar om dem.

– Alla i en organisation vet vilka de dåliga cheferna är, ändå är det ingen som gör något åt det. Och när cheferna ska förklara varför medarbetarna runt omkring dem slutar heter det att medarbetarna söker sig nya utmaningar, säger Maria Fors Brandebo.

5 KÄNNETECKEN

Destruktiva chefer

  • Arrogant och orättvis: fördummar medarbetarna, behandlar dem olika och orättvist.
  • Bestraffande med överkrav: här syns aggressivitet, chefen straffar dem som gör fel, använder hot för att få sin vilja fram och har krav som är orimliga.
  • Egocentrisk och falsk: chefen tar åt sig äran för andras jobb, skapar ingen tillit.
  • Passiv/feg: ledaren tar inte tag i konflikter, håller sig undan och är inte närvarande.
  • Osäker/otydlig: Chefen är osäker i sin roll, dålig på att planera och strukturera. Ger otydliga instruktioner.

Källa: "Destruktivt ledarskap" av Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larsson.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap