Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Lägg ned "chefandet"

Lyssna, ge stöd, ha helikopterperspektiv och vara insatt i det som gruppen jobbar med. Pust. Att bli en fantastisk ledare är ett omöjligt uppdrag – så strunta i det och lägg ditt fokus på annat! Här är sex tips.

Utveckla dig själv, lär känna din personlighet och stärk dig själv i ditt ledarskap. Känns uppmaningarna igen?

Är du chef har du med största sannolikhet kommit i kontakt med både käcka ledarskapsböcker och gått åtminstone en peppande chefskurs.

Troligtvis helt i onödan, menar psykologen Sara Ingvarsson, som själv har arbetat som chef och är bokaktuell med ”Lägg ner ledarskapet”.

En mängd med ledarskapslitteratur går nämligen stick i stäv med gedigen forskning.

– Det finns ingen samsyn om vad en bra ledare är eller gör. Därför kan vem som helst säga att man är ledarskaps-
expert och råden som man översköljs av som chef kan bli förvirrande.

Sara Ingvarsson berättar att hon ofta hör chefer som säger att de borde utveckla sitt ledarskap, men att de inte har tid eftersom det är så mycket annat med verksamheten som upptar deras fokus. Ordet ledarskap sätter käppar i hjulen och skapar missförstånd vad en ledare är för något -  och därför riskerar vi också att rekrytera och attrahera fel personer till yrket.

– Det är inte är du som ska visa dig duktig, utan det är dina medarbetare du ska lyfta fram. Det blev tydligt när jag nyligen intervjuade en chef som uppfattades som engagerande och inspirerande av sina medarbetare. Hon var inte högljudd och höll inga brandtal, utan stod hellre tillbaka själv, var nyfiken och lyssnade på sina medarbetare. Det tycker jag är talande.

Sara Ingvarsson menar att ledarskapets ”eviga sanningar” riskerar att stjälpa snarare än hjälpa chefer i sina försök att bli perfekta ledare.

– Det leder till självupptagna chefer som riktar sin uppmärksamhet mot sig själva och hur de är och fungerar som människor. Det kan bli en stressfaktor, som tar tid och pengar från viktigare saker. 

Ett annat problem med ledarskapskurser är att de sällan är anpassade efter just dina förutsättningar, det betyder att de generella råden först måste översättas till din egen vardag – vilket inte är så enkelt.

– Lyssnarfärdigheter är något som många har nytta av att förfina och brukar ofta tas upp på kurser. Dock finns det en utmaning i att veta vad just du ska lyssna på i din verksamhet, och inte minst vad du ska göra med den informationen du får fram.

Hon tar ett exempel:

– Som chef på en vårdavdelning behöver du troligtvis jobba mycket med koordinering och samordning, då det är mycket information som överlämnas, man har natt- och dagpersonal och så vidare. Medan om du är chef för ett gäng konsulter står du inför helt andra utmaningar. Eftersom chefsrollen ser så annorlunda ut beroende på var du jobbar, är det inte alltid säkert att du har nytta av en allmänt hållen chefskurs.

Du som chef fokusera på detta:

 

Flytta fokus från dig själv till medarbetarna
Det finns en seglivad myt att en chef och en ledare gör och fokuserar på olika saker. Men det är inte en sidoaktivitet att jobba med personalfrågor – för att kunna driva en framgångsrik verksamhet krävs en engagerad personal som trivs. Och då gäller det att vända blicken utåt och vara nyfiken på hur ni tillsammans kan forma arbetsplatsen, i stället för att sträva efter att du ska bli den perfekta chefen, eller att arbetsgruppen ska följa din linje.

Att arbeta framgångsrikt är inte ditt, eller din personals uppgift, utan något ni ska göra tillsammans.

 

Involvera medarbetarna
För att nå resultat och komma framåt – involvera arbetsgruppen. Formulera vilka resultat ni ska åstadkomma i verksamheten. Låt alla komma till tals och få bidra med sina perspektiv. Personalen är ofta en underutnyttjad resurs som har mycket mer kunskap än vad du tror.

Många medarbetare är inte vana att bidra till att utveckla verksamheten, men de är troligen bara ringrostiga – inte oengagerade. Alla kan inte heller uttrycka sina önskemål lika välformulerat, då är det din roll att vara lyhörd och ställa följdfrågor.

 

Agera
Visa att det uppskattas och att det händer något när medarbetarna anförtror sig och berättar om problem och liknande. Annars dröjer det inte länge innan de förlorar förtroendet för dig som ledare. Exempelvis, i stället för att skicka iväg medarbetaren på olika stresshanteringskurser för att hen ska lära sig hantera stress, bidra på olika sätt till en arbetsplats som får personalen att må bra.

Hjälp till med struktur och tydliga prioriteringsordningar. Vad ska hen lägga sitt fokus på och vad kan hen strunta i, hur får hen arbetsro och slipper bli störd i sitt arbete?

 

Var en möjliggörare, inte nödvändigtvis en genomförare
Hitta arbetssätt för att uppnå resultaten ni kommit överens om. Kom ihåg att du som chef i första hand bör samordna och leda diskussioner kring utveckling, snarare än att alltid tillgodose de behov som personalen uttrycker – som ändå oftast inte är möjligt. 

 

Lyssna vad medarbetarna säger – på riktigt!
Ställ följdfrågor när en medarbetare berättar om något som inte funkar. Fråga till exempel vad hen vill göra annorlunda. Lyssna noga på svaret!

BOKTIPSET!

Lägg ned ledarskapet!

Att försöka bli en fantastisk ledare är ett omöjligt uppdrag, det finns nämligen inga perfekta chefer. Författarens råd är att du lägger ner ledarskapet helt och hållet. I stället får du här gedigen kunskap om hur du som chef verkligen kan utveckla din verksamhet tillsammans med din personal.

Lägg ned ledarskapet – Vad du som chef ska göra istället

bild på Tina Harr

Tina Harr

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap