Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Så jobbar skandinaviska chefer

Gemensamt för skandinaviska chefer är att involvera medarbetarna och att ge dem frihet under ansvar, enligt en ny undersökning från chefsorganisationen Ledarna. Annika Elias, ordförande för Ledarna, tror att det icke-hierarkiska ledarskapet är framtiden, men påpekar samtidigt att det ställer stora krav på den som är chef.

På försommaren gjorde chefsorganisationen Ledarna 1 559 intervjuer med chefer och ledare i Danmark, Norge och Sverige för att ta reda på om det finns gemensamma värderingar och särdrag i deras sätt att leda. Och resultatet visar tydligt att det finns en skandinavisk ledarstil – den utmärker sig på tre sätt; att cheferna involverar medarbetarna i beslutsprocesser, att det är kort avstånd mellan ledare och medarbetare och att medarbetarna har frihet under ansvar.

– Det visar att det inte längre funkar att stå och peka med hela handen. Vi har gått från industri till tjänstesamhällen där det gäller att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta. Det är vad det individnära skandinaviska ledarskapet står för, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.Foto: Ledarna

Men även om det finns mycket som förenar skandinaviska chefer när det gäller sättet att leda finns det enligt undersökningen små nyansskillnader. Det danska ledarskapet är i något större grad präglat av delegering och ställer höga krav på medarbetarna att vara självständiga. De norska cheferna lade mer krut på trivsel och arbetsglädje och det svenska cheferna var mer coachande och fokuserade på relationer.

– Jag tror att det skandinaviska ledarskapet är framtidens ledarskap eftersom medarbetarna i våra organisationer blir alltmer kvalificerade och välutbildade.

Annika Elias anser också att det skandinaviska ledarskapet för med sig utmaningar för cheferna. De ska vara effektiva, flexibla och samtidigt involvera medarbetarna i beslutsprocessen – vilket kan vara tidskrävande. En annan utmaning för chefen är den avsaknad av ramar och struktur som en icke-hierarkisk organisation kan innebära. Dessutom kan det finnas en risk i att skapa en arbetsplats där bara de mest ambitiösa och drivande medarbetarna privilegieras medan andra personlighetstyper hamnar i skymundan.

– Det krävs att chefen är trygg i sig själv och kan vara öppen och ge sina medarbetare tid till dialog. Annars kan medarbetaren uppleva stress över kravet att behöva ta eget ansvar och att förväntas vara självständig, säger Annika Elias.

Hon säger också att det gäller att slå vakt om det skandinaviska ledarskapet. När företag från till exempel England och USA köper upp företag i Skandinavien har de kanske helt andra ledarstilar som är rådande. Och ledarskap är en kulturell fråga.

 

 

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap