Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Människan i centrum för ny ledarskapsstandard

Nyligen släpptes en svensk standard som visar på de affärsmässiga fördelarna med att fokusera på människan i en organisation. Den vänder sig till VD:ar, ledningsgrupper och styrelser och handlar om allt från mångfald till tillgänglighet.

Det är Swedish Standards Institute, SIS, som tagit fram standarden som är tänkt att vara en vägledning. Standarden innehåller strategier om hur man får till ett människocentrerat ledarskap och har också med goda exempel på organisationer som lyckats.

Är det inte redan en självklarhet i svenska organisationer att människan är i fokus för ledarskapet?

– Vi kanske tror att vi kommit långt i de här frågorna men det är långtifrån en självklarhet i alla svenska organisationer. Genom att standarden är tydlig med vad man har att vinna på att sätta medarbetaren i fokus blir det också en fingervisning om att det gäller att ha rätt kompetens i sin styrelse som kan driva de här frågorna, säger Björn Nilsson som är projektledare på SIS för den tekniska kommitté som har varit med att ta fram den nya standarden.Foto: Linkedin

I en så kallad människocentrerad organisation sätter ledingen människan i fokus genom att se fördelarna med individuella skillnader, att säkerställa hälsa, säkerhet och välbefinnande. Likaså prioriteras att agera på ett socialt och ansvarsfullt sätt. Enligt standarden ökar det trivseln hos medarbetarna och därmed också lönsamheten i organisationen.

– Standarden har ett hållbarhetstänk och ger en tankeställare för organisationerna om vad man missar om man inte sätter människan i centrum. Det ger sämre lönsamhet, svårigheter att locka till sig bra medarbetare och dålig arbetsmiljö.

SIS har varit med och tagit fram den nya standarden på global nivå och nu sätts den också som svensk standard. Precis som alla standarder är den frivillig. Målsättningen är att den nya svenska standarden ska vara användbar för alla typer av organisationer, även inom offentlig- och icke vinstdrivande sektor.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap