Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Ålder snarare än kön präglar chefen

Kön är inte avgörande för vilka egenskaper en chef har, visar en studie vid Göteborgs universitet. Av åtta undersökta egenskaper var det bara benägenheten att ta risker som skilde könen åt. Däremot spelar åldern in för hur framträdande egenskaperna är hos en chefskandidat.

I det arbetspsykologiska personlighetstestet Jobmatch Talent får chefskandidater svara på frågor som bland annat visar på åtta egenskaper som är förknippade med ledarskap: humörjämvikt, motståndskraft, viljestyrka, uthållighet, initiativförmåga, riskbenägenhet, instämmande framtoning och öppenhet.

En analys av testsvaren från 6 789 chefskandidater visar att kvinnor och män bara skiljer sig åt i en av åtta egenskaper, benägenheten att ta risker.

– Riskbenägenhet är ett dubbeleggat svärd. I ett chefsjobb kan det vara ganska äventyrligt att ta risker. Risktagande är mer positivt för en individ, men när man representerar en organisation är det mindre positivt, säger Trevor Archer, senior professor i biologisk psykologi vid Göteborgs universitet.

Studien visar att oavsett kön minskar benägenheten att ta risker med stigande ålder. Det är också åldern som spelar störst roll för chefskandidaternas egenskaper, menar Trevor Archer.

– Utifrån de här resultaten är åldern en viktigare variabel än könstillhörighet. Det bör man ta hänsyn till i rekryteringen av chefer, säger han.

Resultaten i studien avlivar flera myter kring könets betydelse, till exempel att manliga chefer tar fler initiativ än kvinnor eller att kvinnliga chefer är mer inkännande än män.

Däremot visar studien att vissa egenskaper blir mer framträdande med stigande ålder, bland annat jämvikt i humöret och öppenhet. Samtidigt sjunker uthålligheten, initiativförmågan och viljestyrkan med åren.

Att viljestyrkan minskar med åldern kan bero på att yngre chefer i högre grad vill ge intryck av beslutsamhet. Men för mycket viljestyrka tyder också på envishet och en bristande förmåga att ta till sig av information och andras synpunkter, menar Trevor Archer.

– Äldre chefer visar också en större benägenhet för team-work, att utveckla själva arbetsgruppen. De är mer gruppinriktade, medan yngre chefer är mer individinriktade, säger han.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap