Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Tydligt ledarskap viktigt vid omorganisation

Det är väl känt att stora och återkommande omorganisationer är en källa till stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Men det finns några knep att ta till för organisationer som vill undvika det.

Både medarbetare och chefer tar stryk av omorganisationer. Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar är några exempel på konsekvenser som kunnat kopplas till organisationsförändringar.

Foto: Johan Wingborg

– Det finns mycket eländesforskning om organisationsförändringar så vi valde istället att också undersöka vad som tycks fungera. Vi ville ta reda på vad som kännetecknar organisationer som lyckas väl med större omorganisationer och vad som kan göras för att chefer och medarbetare ska uppleva en god psykosocial arbetsmiljö, även i förändringstider, säger Stefan Szücs, docent vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, i en kommentar.

Stefan Szücs har tillsammans med forskarkollegorna Lotta Dellve, Annika Härenstam och Lisa Björk kartlagt den psykiska hälsan hos personalen inom kommunala förvaltningar som befunnit sig mitt i större omorganisationer.
Studien visar att tydlighet och delaktighet är två viktiga faktorer för att motverka psykisk ohälsa vid stora omorganisationer. För att främja delaktighet är det personliga samtalet mellan chef och medarbetare viktigt.

– Det räcker inte att chefen för ut budskapet om en omorganisation via arbetsplatsträffar. Chefskap via andra personliga samtal där chefer och anställda möts i mindre grupper eller enskilt är oerhört viktigt för medarbetarna i ett sådant läge, säger Stefan Szücs.

Men det är inte bara medarbetarna som behöver stöd. Även chefen behöver ett strukturellt stöd i form av policies och riktlinjer att luta sig mot. Där spelar personalavdelningen en viktig roll. Chefens uppdrag måste också vara tydligt och avgränsat.

Studien är finansierad av AFA Försäkring.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap