Hoppa till huvudinnehållet
Chef

Bli en kommunikativ ledare

Vad innebär ett kommunikativt ledarskap och hur blir man en kommunikativ ledare? Det försöker forskaren Solange Hamrin vid Mittuniversitetet ge svar på i sin avhandling.

Det kommunikativa ledarskapet handlar om hur ledare kommunicerar med sina medarbetare och är ett begrepp som använts inom svenska organisationer sedan början av 2000-talet. Ledare som är kommunikativa är närvarande och öppna samt bra på återkoppling och dialog.

Enligt avhandlingen finns fyra centrala kommunikativa beteenden; att strukturera (göra mål och förväntningar tydliga), utveckla (coacha och ge återkoppling), interagera (skapa öppenhet, ge stöd i konflikter) och representera (bevaka gruppens intressen, omvärldsbevaka). 

Foto: Mittuniversitetet

– Beteenden som kommunikativa ledare kan utveckla och som organisationen också kan mäta och utvärdera för att fortsätta utvecklas, säger forskaren Solange Hamrin som gjort avhandlingen.

För att studera hur det kommunikativa ledarskapet ser ut har hon utgått från tre företag som är baserade i Sverige varav ett är multinationellt med verksamhet i 130 länder. Det kommunikativa ledarskapet skiljer sig åt mellan de undersökta organisationerna och också mellan chefer och medarbetare som jobbar i samma företag men med bas i olika länder.

De svenska cheferna betonade feedback och lyhördhet och använde sig gärna av informella möten för att ge och få information. De svenska medarbetarna är de som känner sig mest delaktiga. I andra länder kan det se ut på andra sätt.

– I Indien till exempel är man mycket medveten om hur man använder sig av kommunikativt ledarskap för att nå sina mål. Man vet att familjen är central, mår familjen bra så mår också medarbetarna bra och därför vet man att det är viktigt att bry sig om medarbetarnas familjer. I Frankrike däremot fungerar ledarna till stor del som tolkar och förmedlare av huvudkontorets budskap och cheferna skyddar sina medarbetare.

Ett kommunikativt ledarskap gynnar organisationen på flera sätt.

– Man får ett effektivare ledarskap och tydligare roller vilket förbättrar relationerna och skapar större engagemang och tillfredsställelse hos medarbetarna, säger Solange Hamrin.

Hur man ska utveckla och utforma sitt kommunikativa ledarskap måste styras av hur den egna verkligheten ser ut. Vilket sammanhang befinner man sig i, vilken kultur råder i organisationen, vilka förutsättningarna ut och vad vill man uppnå – är några frågor att ställa sig.

– Jag vill verkligen betona att man måste utgå från sitt eget sammanhang och vara medveten om sina förutsättningar. Det här är en kultur som måste växa fram och ledningens inställning har stor betydelse. Ledarna måste ta initiativet och agera för att engagera medarbetarna. Sedan ger olika situationer olika förutsättningar. Är man till exempel i en förändringsprocess eller en kris så ser det annorlunda ut.

TIPS

Så blir du en kommunikativ ledare

  • Coacha medarbetarna och ge dem eget ansvar.
  • Skapa struktur som underlättar arbetet.
  • Formulera tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet och professionalism.
  • Vara tillgänglig, respektfull och bryr sig om medarbetarna.
  • Lösa problem, ge samt söka feedback och tala för den egna arbetsgruppen.
  • Ge inriktning och hjälpa andra att nå sina mål.
bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Chef

Senaste om Ledarskap