Hoppa till huvudinnehållet
Två personer samtalar

Bild: Istock

Psykisk hälsa

Prata om stressen innan den lett till sjukskrivning

Sjukfrånvaro på grund psykisk ohälsa kan bli långvarig och kostsam om orsakerna inte upptäcks i tid. Men med rätt insatser kan arbetsgivaren skapa en friskare arbetsplats, enligt Ola Ogén som är psykolog på hälsoföretaget Feelgood.

Som arbetsgivare gäller det att intressera sig för de bakomliggande orsakerna till att någon känner sig stressad eller har problem med sömnen, säger Ola Ogén. Vid avstämningar är det viktigt att fråga medarbetarna hur de mår och om det finns faktorer i arbetsmiljön som bidrar till att de inte mår bra. Det kan till exempel handla om otydligt ledarskap, otydliga roller och förväntansbilder, orimlig arbetsbelastning eller en negativ social kultur. Medarbetarenkäter är ett annat verktyg för att få en överblick.

Viktigt med stöd till cheferna

Ett annan viktig insats för att förebygga sjukfrånvaron är stödet till cheferna – att se till att de har den kunskap som behövs för att leda det systematiska och organisatoriska arbetsmiljöarbetet. Och att de har utrymme att ta tag i problem och att utveckla verksamheten.

– Det finns en tendens att chefernas arbete med arbetsmiljön och medarbetarna konkurrerar med deras tid för kärnverksamheten. Det kan man motverka genom att på organisationsnivå skapa struktur och systematik i arbetsmiljöarbetet och visa att den typen av aktiviteter är viktiga och prioriterade.

Gäller att ligga steget före

Något som också gagnar organisationen är att chefer ingår i forum med andra chefer för att diskutera och utbyta erfarenheter. Det ger kollegialt stöd och inspiration.

– Chefsrollen och arbetsmiljöarbetet kan ofta upplevas som ensamt och tungt, men i ett forum kan man utbyta både framgångar och hur man arbetat med olika utmaningar och hinder.

Han säger att det sällan finns snabba lösningar för att få ner sjukfrånvaro i en organisation, det gäller att jobba på både kort och lång sikt för att få förändring. Och har det en gång uppstått problem gäller det att inte ducka och tro att de löser sig av sig själv.

– Tar man inte tag problemen finns risken att de fördjupas och då blir det betydligt mer komplicerat att komma åt dem. En chef behöver ständigt agera och engagera sig i medarbetarna och i arbetsmiljön för att ligga steget före och undvika ohälsa, säger Ola Ogén.

VARNINGSSIGNALER

Tecken på ohälsa

På individnivå:

 • Förändrade beteenden
 • Mycket övertidsarbete
 • Social tillbakadragenhet
 • Lättirriterad
 • Minskad ork
 • Minskat engagemang i arbetet
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • På jobbet trots sjukdom

På gruppnivå:

 • Olyckor och tillbud
 • Försämrat resultat
 • Ökad personalomsättning

Källa: Feelgood

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Hälsa