Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Nackproblem kan förkorta arbetslivet

Smärta och skador i nacken är vanligt hos byggnadsarbetare och leder både till sjukskrivningar och i allvarliga fall förtidspension. Den som börjar få problem med nacken bör därför inte vänta med att söka vård, visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

I en ny studie har forskare från Högskolan i Gävle undersökt vilka faktorer i arbetsmiljön som kan ge nackbesvär. Mer specifikt har hon studerat tillståndet cervikal spondylos som innebär att kotor eller diskar i nacken tryckts ihop och skadats eller förskjutits. Symtomen är smärta som kan stråla ut i armar och händer.

Risken för att få nackbesvär som kräver kirurgisk behandling ökar om man arbetar med händerna över axelhöjd samt om man har ett jobb där belastningen på armar och axlar är hög. Även ålder påverkar risken att drabbas.

Vaksam på tidiga symtom

Forskarna kunde även se att förtidspensionering var nästan tre gånger så vanligt bland byggnadsarbetare som haft cervikal spondylos som krävt kirurgisk behandling jämfört med andra byggnadsarbetare, 41 procent mot 15 procent. Bland denna grupp skedde också förtidspensioneringen tidigare i livet, vid 53 års ålder jämfört med 56 års ålder för andra byggnadsarbetare som blev förtidspensionerade.

– Utöver de förebyggande insatserna för arbetsmiljön, visar studien att man bör vara vaksam på tidiga nackbesvär i de utsatta yrkesgrupperna för att tidigt kunna sätta in behandling och förändra arbetssituationen innan besvären blir så allvarliga att de kräver kirurgiska ingrepp, säger Jens Wahlström, docent i hållbar hälsa vid Umeå universitet och medförfattare i studien.

Studien, som bygger på data från 240 000 byggnadsarbetare som genomfört hälsokontroller på företagshälsovården, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”The Spine Journal”.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa