Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Tydlig ökning av arbetsorsakade besvär

Var tredje sysselsatt i Sverige mår dåligt till följd av arbetet. Trötthet samt värk i kroppen är de vanligaste besvären. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

32 procent av de sysselsatta i Sverige har någon form av besvär kopplade till arbetet, enligt Arbetsmiljöverkets rapport för 2020.

– Vi tycker det är en tydlig och stor ökning från den förra undersökningen som gjordes 2018. Ökningen är fyra procentenheter, vilket kan låta lite. Men det motsvarar ungefär 200000 personer, sa Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, när hon presenterade undersökningen på ett webbinarium.

Hög arbetsbelastning vanligaste orsaken

En orsak till ökningen tros vara pandemin och att fler utsatts för smitta på jobbet. Men den vanligaste orsaken till ohälsa, som de som deltagit i undersökningen angett, är hög arbetsbelastning. Det gäller oavsett ålder, kön eller yrke. Men också påfrestande arbetsställningar, långvarigt stillasittande och påfrestande kontakter med kunder och patienter, ger upphov till ohälsa.

Många lider av trötthet

De vanligaste besvären är trötthet, fysisk smärta och värk – ofta i nacke och axlar.

– Det är något att fundera över. Väldigt många känner sig trötta när de kommer hem från jobbet, sa Ann Ponton Klevestedt.

Påfallande få besvär beror på olyckor.

– Det är intressant eftersom det är ganska mycket fokus på just olyckor. När det sker en olycka sätter man ofta in insatser. Men risken är att man glömmer bort att de flesta besvär härrör från andra förhållanden i arbetet, sa Ann Ponton Klevestedt.

Yngre känner oftare oro och ångest

Att känna oro och ångest kopplat till jobbet är betydligt vanligare bland yngre än bland äldre. Det tror Ann Ponton Klevestedt kan vara kopplat till livsvillkor - att man vill satsa på arbetet samtidigt som man vill satsa på familjelivet. Resultatet är oroväckande, anser hon.

Så vad gör då arbetsgivarna för att stötta de som drabbas av arbetsrelaterade besvär? Den vanligaste åtgärden är att få stöttning av sin chef eller av HR. Den näst vanligaste åtgärden är att få lämna över en del av sina arbetsuppgifter till någon annan. Bland kvinnor är det även vanligt att gå ner i arbetstid eller byta arbetsgivare.

Hela 70 procent av de som mådde dåligt hade berättat det för sin chef. Men yngre personer samt tillfälligt anställda gör det i lägre utsträckning än andra.

SIFFROR

Ur rapporten

  • 32 procent, eller 1,6 miljoner, av Sveriges fem miljoner sysselsatta har haft besvär till följd av arbetet under 2020.
  • Fler kvinnor än män upplever hälsobesvär på grund av arbetet. Nära fyra av tio sysselsatta kvinnor (37 procent) hade arbetsrelaterade besvär, medan nära var tredje man (27 procent) upplevde besvär.
  • För hög arbetsbelastning var den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär.
  • Mer än sju av tio med arbetsorsakade besvär kände trötthet på grund av arbetet.
  • Nästan två tredjedelar (64 procent) av de med besvär led av fysisk smärta eller värk.
  • Nära fyra av tio av de med besvär uppger att de fått personlig stöttning på grund av besvären av chefen eller någon annan som arbetsgivare utsett.

Läs hela rapporten: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa