Hoppa till huvudinnehållet

Sjukfrånvaron bland de unga ökar

Bild: Siddharth Bhogra/Unsplash

Arbetsolyckor och arbetsskador

Sjukfrånvaron ökar bland unga

Sjukfrånvaron minskar generellt, förutom bland unga i åldrarna 16–25 år. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Antalet långa sjukfall ökade under flera år. Men 2016 bröts trenden och de långa sjukfallen minskade med ungefär fem procent för anställda inom både offentlig och privat sektor, enligt rapporten.

– Minskningen drivs huvudsakligen av att sjukfrånvaron går ner bland personer som är äldre än 35 år, men den syns däremot inte i de yngsta åldersgrupperna, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring, i en kommentar.

Inom offentlig sektor är det psykiska diagnoser som är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. I privat sektor är det belastningsskador som ligger bakom de flesta sjukfallen.

Andelen allvarliga arbetsskador som resulterat i sjukskrivning ligger kvar på samma nivå.

– Risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall har varit oförändrad under de senaste fyra åren. I genomsnitt inträffar 2,5 allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta och år i Sverige, säger Anna Weigelt.

SIFFROR

Ur rapporten

  • För kvinnor inom kommuner och landsting minskade risken för långvarig sjukfrånvaro från 36,3 till 34,5 per    1 000 sysselsatta och för män från 16,4 till 14,6.
  • Den kvinnodominerade yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, med flera står för flest långa sjukfall i kommun- och landstingssektorn.
  • I den privata sektorn minskade risken för långa sjukfall från 32,3 till 30,4 för kvinnor och från 20,2 till 19,2 för män. För kvinnor har yrkesgruppen livsmedelsarbete den högsta risken medan det för män är gruppen övrigt industriellt arbete.
  • Olyckor till följd av fall utgör nära en tredjedel av alla allvarliga olycksfall.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa