Hoppa till huvudinnehållet

Inom äldreomsorgen märks den största minskningen av antalet anmälda arbetssjukdomar visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Bild: Istockphoto

Arbetsolyckor och arbetsskador

Stor minskning av anmälda arbetssjukdomar

Antalet arbetssjukdomar minskade med hela 13 procent förra året. Minskningen är större bland kvinnor än bland män. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017.

– Det är en stor minskning som innebär att vi är tillbaka på de nivåer som vi hade 2012. Vad det beror på är vårt huvudbry just nu. Är det så att färre anmäler arbetssjukdomar eller tyder detta på att arbetsmiljön på sina håll faktiskt blivit bättre? Det behöver vi fördjupa oss i nu, sa Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, när hon presenterade årets arbetsskaderapport.

Den största nedgången märks bland arbetssjukdomar orsakade av stress och andra organisatoriska och sociala faktorer. Sett till bransch är det äldreomsorgen som står för den största minskningen och den är större bland kvinnor än bland män.

Antalet arbetsolyckor är ungefär lika många som 2016. Förra året var det 33 043 olyckor som ledde till sjukfrånvaro och en tredjedel av dessa till sjukfrånvaro längre än 14 dagar. De flesta olyckor beror på att man förlorar kontroll över en maskin eller ett fordon, till exempel en truck.

Totalt inträffade 44 dödsolyckor förra året. Dessutom omkom 11 utländska arbetstagare som jobbat i Sverige under en kortare tid. Dödsolyckorna drabbade främst män och var vanligast inom jord- och skogsbruk.

SIFFERFAKTA

Arbetsolyckor och arbetssjukdomar

  • Totalt anmäldes 121 950 arbetsskador och 10 231 arbetssjukdomar i Sverige förra året.
  • 44 dödsolyckor inträffade förra året (3 kvinnor och 41 män)
  • Dessutom omkom 11 personer med annan nationalitet än svensk som jobbat tillfälligt i Sverige.
  • 10 231 arbetssjukdomar anmäldes 2017. (6 360 kvinnor och 3871 män)
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa