Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Äldre skadar sig allvarligare på jobbet

Äldre anställda drabbas oftare av allvarliga olyckor på jobbet. Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport över arbetsskador och arbetssjukdomar.

Varje år sker cirka 11 000 allvarliga olycksfall på jobbet. Det betyder 2,5 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.

– Antalet allvarliga arbetsolyckor i relation till antalet sysselsatta är oförändrat för tredje året i rad. För några år sedan märkte vi av en ökning eftersom det blev lättare att anmäla men nu har ökningstakten avtagit, sa Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring, när hon presenterade rapporten på ett seminarium nyligen.Foto: AFA Försäkring

Den privata sektorn har högst andel allvarliga olycksfall, 3,5 per 1 000 sysselsatta. Män skadar sig oftare än kvinnor vilket har att göra med könssegregationen på svensk arbetsmarknad där män oftare jobbar inom industri och byggverksamhet och kvinnorna inom vård, skola och omsorg. De äldsta på arbetsmarknaden drabbas betydligt oftare än yngre av allvarliga arbetsolycksfall.

– Det är särskilt tydligt för kvinnor. En förklaring till att äldre är mer utsatta är att läkköttet är sämre. Givet samma olycka är risken större att en äldre person drabbas av bestående men.

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen. Kvinnor som arbetar som städare eller inom vården halkar ofta inomhus. Män inom exempelvis byggsektorn trampar snett eller ramlar ner från stegar. För kvinnor i åldrarna 56–64 år är risken att drabbas av en fallolycka inomhus 2,3 gånger högre än för kvinnor i genomsnitt.

När det gäller arbetssjukdomar ökar andelen psykiska diagnoser. Men den vanligaste diagnosen bakom långvarig sjukfrånvaro är fortfarande belastningsskador och värk. Bland kvinnor är dock psykiska diagnoser vanligare och det är de yngre som drabbas hårdast. I åldrarna 26–35 år består 55 procent av de långa sjukskrivningarna av psykiska diagnoser. I åldrarna 55–64 är motsvarande siffra 31 procent.

Ladda ner rapporten "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro":

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa