Hoppa till huvudinnehållet

Hela 40 procent av de kontorsanställda har problem med torra ögon visar en stor europeisk studie.

Bild: iStockPhoto

Arbetsolyckor och arbetsskador

Vanligt med torra ögon på kontoret

Torra och irriterade ögon är vanligt bland anställda i kontorsmiljöer. För hög blickriktning mot datorskärmen och låg luftfuktighet är några orsaker.

– Det finns studier som visar att hela 75-90 procent av anställda som arbetar framför bildskärmar upplever problem med ögonen. Det beror bland annat på att de lutar huvudet bakåt för att kunna läsa på skärmen. Då minskar ögats blinkreflex till en tredjedel, vilket leder till att ögonen blir torra, säger Hillevi Hemphälä, doktor i synergonomi vid ergonomi och aerosolteknologi på Lunds tekniska högskola.Foto: Lunds Tekniska Högskola

Fler kvinnor än män rapporterar ögonirritation i kontorsmiljöer. Förekomsten stiger med ökat datorarbete i kombination med de anställdas ålder.

Kännedomen om att ögonen påverkas av skärmens placering är väldigt låg idag. Många använder stativ för att kunna ha skärmen högre upp, och känner inte till att ögonen ansträngs när blicken inte är riktad nedåt, säger Hillevi Hemphälä.

Hon arbetar i ett treårigt forskningsprojekt för att få fram en effektiv synergonomisk riskbedömning vid olika sorters arbete. Den ska kunna användas på alla typer av arbetsplatser och bidra till att färre personer ska uppleva problem med torra och irriterade ögon.

– Just nu är arbetet inriktat på att ta fram en metod. Den ska testas på 600 olika arbetsplatser och sedan utvärderas. Min förhoppning är att det kan leda till ett EU-projekt så att metoden kan utvecklas och spridas, säger Hillevi Hemphälä.

EU-projektet Officair är en pågående studie av arbetsförhållanden i kontorsmiljöer. Den bygger på resultat från 7 000 enkätsvar från åtta olika länder. Studien visar att så mycket som 40 procent av de som jobbar i kontorsmiljö upplever att de har besvär med ögonen. Luftfuktighet anges där som en av de främsta orsakerna.

– Om fem år tror jag att vi kommer att veta mycket mer om hur ögonen påverkas vid skärmarbete av både ljus, skärmar och luft. Då kan vi förhoppningsvis förebygga arbetsskador och sjukskrivningar på grund av bristande synergonomi på ett bättre sätt än idag, säger Hillevi Hemphälä.

bild på Peter  Rehnfeldt

Peter Rehnfeldt

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa