Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Kvinnor tvingas sluta i förtid

Nästan var sjunde kvinnlig arbetare i privat sektor i åldern 16–25 år kommer inte att kunna jobba fram till pensionen. Det visar ett scenario av sjukfrånvaroutvecklingen som AFA Försäkring redovisar i en ny rapport.

Tankeexperimentet bygger på hur många som kommer att drabbas av långvarig sjukfrånvaro under ett arbetsliv, och riskerar att behöva lämna arbetsmarknaden i förtid. Inom privat sektor beräknas 141 kvinnliga arbetare av 1 000, och 67 manliga arbetare av 1 000, få sj

Foto: Theresia Köhlin

uk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, det som tidigare hette förtidspension.

– Har du en gång blivit beviljad sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan ser det inte så ljust ut. Då har du en risk att du inte kan komma tillbaka. Särskilt som det har blivit mycket svårare att få sjuk- och aktivitetsersättning, säger Anna Weigelt, chef för analysgruppen på AFA Försäkring.

Inom kommuner och landsting beräknas 82 kvinnor av 1 000 och 50 män av 1 000 att drabbas av långvarig sjukfrånvaro. Sifforna gäller för både arbetare och tjänstemän.

– Om man tittar på enskilda yrkesgrupper kan man se att de traditionella arbetaryrkena i kommuner och landsting, som städare, barnskötare och undersköterskor har högre siffror än läkare, chefer och ingenjörer. Det är en väldig skillnad mellan arbetare och tjänstemän totalt sett.

Scenariot bygger på statistik om hur sjukskrivningsfrekvenserna såg ut under 2013. Samtidigt är det svårt att förutsäga hur sjukfrånvaron kommer att utvecklas. Arbetslivet förändras liksom Försäkringskassans regelverk. Det finns också yrken, till exempel inom restaurangbranschen, som man sällan blir kvar i när man blir äldre utan mer fungerar som en språngbräda ut på arbetsmarknaden.

Men tankeexperimentet kan ändå ge en uppfattning om hur utvecklingstrenden ser ut och fungera som underlag för att skapa ett mer hållbart arbetsliv.

– Man kan se över arbetsbelastningen under ett helt yrkesliv och hur den kan anpassas för att människor ska kunna stanna kvar i arbete, säger Anna Weigelt.

De vanligaste diagnoserna för att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning är depression och värk i muskler och leder, till exempel ryggvärk. En slutsats i rapporten är att man behöver kartlägga möjligheten att jobba vidare trots de här besvären.

– Det ser väldigt olika ut i olika yrkesgrupper. Man kan ha ont i ryggen som tjänsteman, men det behöver inte hindra en från att arbeta. Men det gör det om du är städare, säger Anna Weigelt.

Ladda ner rapporten "Sjukfrånvaro under ett arbetsliv" här:

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa