Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Kvinnor måste påtala arbetsmiljöbrister

Kvinnor måste bli bättre på att påpeka brister i sin arbetsmiljö. Det var en av slutsatserna på Nordiska ministerrådets konferens i Åbo nyligen.

Forskarna Sven Aage Madsen och Solveig Osborg Ose har studerat könsskillnader inom vården och delade med sig av sina kunskaper på Nordiska ministerrådets konferens i Åbo i slutet av januari. En slutsats var att män inte söker läkarvård i tid och därför oftare drabbas av allvarliga sjukdomstillstånd. Kvinnor däremot behöver bli bättre på att beskriva bristerna i sin arbetsmiljö, enligt Solveig Osborg Ose, seniorforskare på Stiftelsen för industriell och teknisk forskning. Hon har lett en stor litteraturstudie om orsakerna till kvinnors sjukskrivningar i Norge. Inom alla yrkesgrupper och åldrar sjukskriver sig kvinnor mer än män och mest av alla nordbor sjukskriver sig de norska kvinnorna.

Solveig Osborg Ose anser att den nordiska välfärdsmodellen lett till en extremt könssegregerad arbetsmarknad och eftersom arbetsmiljöforskningen främst bedrivits inom industrin råder en stor kunskapsbrist om vad som orsakar kvinnors sjukskrivningar.

– Forskningen tar inte hänsyn till utmaningarna i kvinnoyrkena. Vilka konsekvenser får de nära patientrelationerna och det våld som exempelvis förekommer inom demensvården, sa hon.

Solveig Osborg Ose poängterade också att kvinnor har starka incitament att byta yrkesbana till mer mansdominerade yrken medan män helt saknar incitament att söka sig till ett kvinnodominerat yrke. Hon varnade för att import av billig arbetskraft till vård- och omsorgsyrkena kan ge dem ännu lägre status och öka de sociala klyftorna bland kvinnorna i Norden.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Hälsa