Hoppa till huvudinnehållet

Allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa enligt en ny studie från Lunds universitet.

Bild: Istock

Psykisk hälsa

Rutiner saknas för chefer som mår dåligt

Allt fler chefer lider av psykisk ohälsa och när chefen mår dåligt påverkar det hela organisationen. Ny forskning visar att samtal om chefernas hälsa kan vara en viktig lösning på problemet.

En ny studie från Lunds universitet undersöker en oroande trend där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa, något som även påverkar arbetsplatsens välbefinnande.

– Chefer behöver bekräftelse på att deras mående är av stor betydelse för organisationen. Deras roll, med ansvar för verksamheten och övriga medarbetare, gör att de har ett särskilt stort behov av stöd, säger docent Ulrika Westrup, som genomfört studien tillsammans med universitetslektor Alina Lidén.

Ulrika Westrup
Ulrika Westrup, forskare vid Lunds universitet.
Bild: Joahn Persson

Studien visar att det ofta finns etablerade stödsystem för att hantera medarbetares välbefinnande och arbetsrelaterade problem, men att det saknas motsvarande stödstrukturer för cheferna.

Alina Lidén
Alina Lidén, forskare vid Lunds universitet.
Bild: Johan Persson

– Vanligtvis finns det policys och väletablerade rutiner för att hantera arbetsrelaterade problem bland medarbetare, medan sådana rutiner sällan är anpassade för att hantera just chefers mående, understryker Alina Lidén.

Värdefullt med kollegialt stöd

För att bemöta denna utmaning föreslår forskarna att organisationer bör skapa speciella forum där chefer kan diskutera och reflektera över deras eget välbefinnande och ledarskap.

– Genom att skapa forum för reflektion kan cheferna tillsammans ta hand om den känslomässiga sidan av chefskapet som sällan eller aldrig får prioritet, säger Ulrika Westrup.

En aspekt som framkommer i studien är värdet av kollegialt stöd, där chefer kan utbyta tankar och idéer med andra i liknande positioner.

– Att få stöd från sina kollegor har tidigare forskning visat på vara särskilt gynnsamt, eftersom dessa ofta både är mer tillgängliga i vardagen och delar liknande erfarenheter. En av de viktigaste funktionerna i det kollegiala stödet är kommunikationen, till exempel i form av råd och aktivt-empatiskt lyssnande, säger Alina Lidén.

Fokus på att lyssna och dela tankar

Cheferna i studien uttryckte ett klart behov av fler möjligheter till samtal och reflektion om sitt välbefinnande.

– Genom att skapa forum för reflektion kan cheferna tillsammans adressera den känslomässiga aspekten av ledarskapet, som sällan får uppmärksamhet, säger Ulrika Westrup.

Hon menar att det är nödvändigt att avsätta tid för dessa möten, där fokus ligger på att lyssna och dela tankar, skilt från de vanliga arbetsuppgifterna.

– Det krävs därmed ett ”strängt” fokus så att samtalen inte glider över i att handla om verksamhetsfrågor eller att ta hand om medarbetarna.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning