Hoppa till huvudinnehållet

Chefer och kollegor spelar en viktig roll när en medarbetare går igenom en livskris, visar forskning.

Bild: Istock

Psykisk hälsa

Ny studie om arbetsplatsens stöd vid livskriser

Hur kan chefer och kollegor stötta medarbetare som råkar ut för svåra livshändelser? Den frågan ska forskare vid Luleå tekniska universitet nu undersöka som en del av ett större EU-projekt.

De flesta drabbas någon gång av en svår livshändelse som allvarlig sjukdom, skilsmässa eller ett dödsfall. Forskning visar att stöd från kollegor och arbetsgivare kan göra stor skillnad för återhämtning samt för rehabilitering vid en eventuell sjukskrivning. Men hur kan stödet utformas på bästa sätt? Den frågan ställer sig nu forskare vid Luleå tekniska universitet.

Tiziana Sardiello
Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet
Bild: Juliana Wiklund

– Många organisationer saknar strategier och rutiner för hur man kan hantera den här typen av händelser. En utmaning kan vara att man ser detta som en privat händelse som man inte vet hur man ska hantera på arbetsplatsen. Men socialt stöd är en viktig del av en hållbar arbetsmiljö, säger Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon är projektledare för den svenska delen av det större EU-projekt som studien tillhör.

Tre olika arbetsplatser deltar

I nära samarbete med tre arbetsplatser ska forskarna kartlägga vilka behov och förutsättningar som finns för att stötta anställda vid svåra livshändelser. Därefter är målet att tillsammans med arbetsplatserna ta fram ett program med strategier för att främja stöd och medkänsla på jobbet vid svåra livshändelser.

Studien drivs av en tvärvetenskaplig forskargrupp, med forskare i arbetsvetenskap och omvårdnad, och i tätt samarbete med arbetslivet. Den bredden är viktigt för att nå effektiva resultat, enligt Tiziana Sardiello.

– Vi bidrar med olika perspektiv och lär av varandra.  

Ett stöttande klimat bra för alla

Anna Berg Jansson, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, medverkar också i projektet. Hon beskriver att behovet att stötta anställda vid svåra livshändelser förmodligen inte har förändrats men att förutsättningarna till viss del har gjort det på grund av övergripande förändringar i arbetslivet.

– Vi ser exempelvis en ökad digitalisering och en ökad flexibilitet. Det kan innebära både möjligheter och utmaningar. Möjligheten att jobba hemifrån kan till exempel underlätta snabbare återgång till arbetet, men kan samtidigt försvaga kontakten med kollegor på jobbet, säger hon.

Anna Berg Jansson betonar också att värdet av att stärka stöd och medkänsla i arbetslivet vid svåra livshändelser kommer fler till nytta än enbart den som direkt drabbats.

– Det skapar en hållbar arbetsmiljö för alla, säger hon.

 

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning