Hoppa till huvudinnehållet
Hanna Irehill

– Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen redan från start, säger Hanna Irehill, forskare på Umeå universitet

Bild: Malin Grönborg

Chef

Ny guide ska stötta unga chefer

Sverige har lägst andel unga chefer i Europa. Endast var fjärde chef är under 40 år och hälften av dem funderar på att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetssituation. Nu finns en ny guide för att hjälpa organisationer ta vara på de unga cheferna.

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet och Karolinska Institutet, finansierat av Afa Försäkring, har undersökt unga chefers förutsättningar samt hur unga förhåller sig till chefsrollen. Som ung chef kan det uppfattas som att man bryter mot normer och förväntningar om hur en chef ska vara eftersom rollen är förknippad med status och erfarenhet. Det tar tid att fullt ut förestå och forma sin egen identitet som chef.

Porträtt Hanna Irehill
Hanna Irehill, doktorand vid Umeå universitet
Bild: Malin Grönborg

– Vi ser att chefsrollen är förenad med flera utmaningar för unga samtidigt som det finns ett stort driv, engagemang och utvecklingspotential hos denna grupp. Viljan att lära är stor. För organisationer är det viktigt att ta vara på denna potential och samtidigt tillföra stöd för att utmaningen ska bli hållbar, säger Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Unga chefer upplever hög press

Yngre chefer uppger i högre grad att de är utmattade och nedstämda, och att de inte får lika bra återhämtning som sina äldre chefskollegor. De upplever också chefsrollen mer känslomässigt krävande och otydlig. Även det organisatoriska stödet upplevs sämre.

– Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen redan från start. Detta gör att unga chefer generellt sett arbetar väldigt mycket och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, fastän de ännu är unga, säger Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Forskningsprojektet har resulterat i en guide med praktiska tips. Syftet är att ge förslag på hur organisationer kan skapa goda förutsättningar för unga chefer.

Ladda ner guiden här

TIPS

Stöd till unga chefer

  • Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat och förväntningar.
  • Erbjud mentorskap
  • Begränsa rollen till en början och utveckla ansvaret vartefter.
  • Hjälp unga chefer att hitta balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.
  • Följ kontinuerligt upp unga chefers arbetsmiljö och hälsa, hjälp dem att hitta vägar till återhämtning
  • Erbjud stöd i personalfrågor, t.ex. handledning när det gäller svåra samtal med medarbetare.
  • Var flexibel med individuella lösningar, speciellt för unga chefer som är småbarnsföräldrar.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Chef

Senaste om Forskning