Hoppa till huvudinnehållet
Nyfött spädbarn

Att få barn leder inte till högre sjukfrånvaro hos kvinnor, visar en ny studie.

Bild: Istock

Sjukfrånvaro

Myt att kvinnor som fött barn har högre sjukfrånvaro

Det har länge funnits en föreställning om att kvinnor som fött barn har högre sjukfrånvaro och att den ökar med antalet barn. Men så är inte fallet, enligt en ny studie. Tvärtom är sjukfrånvaron högst hos kvinnor som inte fått barn.

– I massmedia har det under det senaste decenniet ofta sagts att kvinnor som fött barn är mer sjukskrivna än barnens fäder. Det sägs också att kvinnor är mer sjuka om de fött mer än ett barn. Jag har aldrig känt igen det eller förstått varför det skulle vara så och då har jag själv varit chef i många år, sa Kristina Alexandersson, professor i socialförsäkring vid Karolinska Institutet, när hon presenterade en studie om barnafödande och sjukfrånvaro nyligen.

Med hjälp av stora befolkningsstudier har hon undersökt om det finns en koppling mellan barnafödande och sjukfrånvaro hos kvinnor i fertil ålder. I en studie utgick hon från ett specifikt år, nämligen 2010. Samtliga svenska kvinnor i fertil ålder delades in i tre grupper; de som inte födde något barn det året, de som födde ett barn det året och de som födde ett barn 2010 och sen fler barn under de nästkommande sju åren.

 – För vart och ett av de sju åren efter 2010 kunde vi se samma mönster. Kvinnor som födde fler än ett barn hade färre sjukskrivningsdagar än de som födde ett barn. De kvinnor som inte födde något barn alls hade flest sjukskrivningsdagar.

Samma mönster i olika yrkesgrupper

Kristina Alexandersson undersökte också hur yrkesval påverkar kvinnors sjukfrånvaro i relation till barnafödande.

– I de yrkesgrupper som kräver högre utbildning hade kvinnorna som väntat färre sjukfrånvarodagar än genomsnittet. Men mönstret för sjukskrivning var detsamma som i våra tidigare studier för såväl kvinnor som inte födde barn som för de som födde ett barn eller fler.

Kristina Alexandersson konstaterar att kvinnor som inte fött barn har flest sjukdagar, men med ett undantag. Det år som kvinnorna är gravida ökar sjukfrånvaron något. Dessutom har de som varit sjukskrivna åren före första förlossningen högre risk att bli sjukskrivna åren efter förlossningen.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Sjukfrånvaro

Senaste om Forskning