Hoppa till huvudinnehållet
Deppig man som sitter på golvet

Låg kontroll på jobbet är en riskfaktor för självmordsbeteende

Bild: Istock

Psykisk hälsa

För låga krav också en risk

Män som jobbar i yrken med låga krav och litet inflytande begår oftare självmord. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Det är inte bara höga krav som kan vara negativt för hälsan. Enligt en ny studie från Göteborgs universitet löper män som jobbar i yrken med låga krav och låg kontroll över den egna arbetssituationen högre risk för självmordsförsök och självmord.

Porträtt Maria Åberg
Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har lett studien.
Bild: Johan Wingborg

– Så kallade passiva jobb, det vill säga låga krav och låg kontroll, är vanligt inom de fysiska arbetaryrkena, exempelvis grovarbetare i byggbranschen, vaktmästare, lokalvårdare och montörer. Det kanske inte handlar om så höga krav eller så hög stressnivå, men man har inte heller mycket att säga till om, säger studiens förstaförfattare Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Höga krav kan skydda

Att låg kontroll på jobbet är en riskfaktor för självmordsbeteende har tidigare framkommit i liknande studier från Australien och Frankrike.

– Det som förvånade oss i vår studie var att höga krav i sig verkar skydda, det har man inte sett på samma sätt i andra länder. Män i aktiva yrken (med höga krav och hög kontroll) hade en 36-procentig lägre risk jämfört med referensgruppen. Vi tror att jobb med höga krav särskilt i Sverige är kopplat till hög utbildningsnivå och hög socioekonomi, säger Maria Åberg.

Enligt henne är det viktigt att man känner sig delaktig i hur ens arbete är utformat för att öka känslan av kontroll.

– Delaktighet handlar om att vara sedd, att någon lyssnar och att man kan påverka. Allt detta leder till ökat välmående. Delaktighet kan yttra sig som att kunna bestämma hur och när arbetet utförs, möjlighet att använda sin specifika kunskap och erfarenhet och ett inflytande på organisationen.

Medvetenhet hos arbetsgivare behöver öka

Arbetsgivare bör i högre grad prioritera att förbättra arbetsförhållandena för att minska självmordsbeteende och förebygga psykisk ohälsa, menar Maria Åberg:

– Detta är ett budskap till arbetsgivare, fackrepresentanter och chefer. Man behöver vara medveten om hur viktigt det är att ha inflytande över sin arbetssituation. Nu finns så mycket forskningsdata som visar på att låg kontroll är en klar riskfaktor för både hjärtkärlsjukdom och psykisk ohälsa, som dessutom riskerar att tippa över till något så tragiskt som att ta sitt liv.

Män har generellt svårare än kvinnor att söka hjälp för psykisk ohälsa, och självmord i arbetsför ålder är betydligt vanligare hos män. Kunskapen om hur självmordsbeteende påverkas av psykosociala faktorer på jobbet är dock bristfällig. Syftet med den nya studien har varit att undersöka dessa samband.

Det är en otrolig tragedi i familjen när någon mitt i livet tar sitt liv. Det är också ett trauma för arbetskamraterna och hela arbetsplatsen som får konsekvenser under många år.

Det menar Maria Åsberg. Studien har finansierats av Afa Försäkring.

FAKTA

Råd vid självmordstankar

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården.
Här kan du få råd och stöd: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/sjalvmordstankar/till-dig-som-har-sjalvmordstankar/

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning