Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Vårdpersonal som upplevt trauman får testa ny metod

Vårdpersonal som arbetat med covid-19-patienter löper risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet ska nu undersöka en ny metod för att behandla traumatiska minnen.

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för hälso- och sjukvårdspersonalen som jobbat med de svårast sjuka covid-19-patienterna. Förutom långa och uttröttande arbetspass löper den här gruppen stor risk att drabbas av psykisk ohälsa till följd av sin arbetssituation. Enligt en färsk studie från Storbritannien uppvisade nästan 40 procent av vårdpersonalen som jobbat med covid-19-patienter i intensivvården symptom på post traumatiskt stressyndrom, PTDS. Foto: privat

– Den här pandemin har varit enormt påfrestande för många inom hälso- och sjukvården. Även personer med mycket erfarenhet från att vårda svårt sjuka patienter har ställts inför en helt ny situation med betydligt fler traumatiska upplevelser under kort tid, vilket ökar risken för att utveckla PTSD, säger Emily Holmes, professor i psykologi vid Uppsala universitet och en av de ansvariga för studien.

Nu ska forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet undersöka en ny metod för att behandla personer som lider av traumatiska minnen. Studien tilldelades nyligen drygt tre miljoner i finansiering från AFA Försäkring med motiveringen att projektet väntas ha betydande positiv inverkan på arbetsmiljön och hälsan för sjukvårdspersonal som exponerats för trauman och ge kunskap om hur man bäst implementerar metoden i sjukvården för att kunna arbeta förebyggande i framtiden.

Ett symptom på PTSD är så kallade flashbacks, plötsliga minnesbilder av traumatiska händelser som man upplevt. Flashbacks är känslomässigt mycket påfrestande och kan göra det svårt att koncentrera sig. Och för vårdpersonal som upplevt traumatiska händelser på sin arbetsplats kan just jobbet i sig vara en utlösande faktor för flashbacks.
Emily Holmes och hennes forskarkollegor ska nu studera en ny metod för att behandla vårdpersonal som lider av den här typen av påträngande minnen. Målsättningen är att öka välmåendet och skapa bättre möjligheter för de som drabbats att fortsätta jobba.

– De flesta i den här gruppen vill kunna fortsätta jobba men jobbet i sig är en situation som kan trigga den här typen av påträngande minnen, förklarar Emily Holmes.

Till skillnad från traditionella terapisamtal är tanken att den nya behandlingen ska kunna ske på egen hand, med hjälp av en smartphone.

– Det finns några evidensbaserade behandlingar för PTSD i dag men de är tidskrävande och kan vara svåra att få tillgång till. Vårt mål är att utveckla en metod som kan vara flexibel och anpassad till de här personernas arbetssituation, säger Emily Holmes.

Behandlingen ska utföras till exempel när patienten får en så kallad flashback och går ut på att man får en uppgift på sin smartphone vars syfte är både att distrahera från, och bearbeta, den traumatiska upplevelsen som minnet påminner om. Visionen framåt är att behandlingen även ska kunna användas av andra yrkesgrupper.

– Det finns många yrkesgrupper i dag som jobbar för andras väl men som utsätts för traumatiska händelser på jobbet, exempelvis polis och militär. Vår förhoppning är att denna metod ska kunna nyttjas av alla som behöver minska påverkan av påträngande minnen från jobbet på ett sätt som är anpassat efter individens behov, säger Emily Holmes.

EFTERLYSNING

Vill du vara med i studien?

Studien söker fler deltagare. Läs mer om studien här:

Vill du vara med? Mejla forskargruppen på: ekut@cns.ki.se

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning