Hoppa till huvudinnehållet

Ha möte, jobba med dator och läsa är exempel på arbetsuppgifter som med fördel kan göras utomhus.

Bild: Lucian Novosel/Unsplash

Kontor

Många vinster med att jobba ute

Lättare att lösa problem, ökad kreativitet och större välbefinnande. Det är några av vinsterna med att ta med sig jobbet ut i naturen. Men för att det ska ske krävs förstående chefer och en organisationskultur som tillåter det, enligt en ny studie.

Enligt Charlotte Petersson Troije, forskare vid Malmö universitet, kan många arbetsaktiviteter med fördel göras utomhus. Det kan handla om möten, jobba med dator, läsa, tänka och pausa.
Tillsammans med Malmö stad har hon genomfört det interaktiva forskningsprojektet "Stickut Malmö" där deltagarna fått testa att jobba utomhus för att sen utvärdera det.

Dåligt samvete

Att jobba utomhus bidrar enligt studien till ökat välbefinnande, återhämtning, förbättrad kognition och bättre sociala relationer. Men det för också med sig dåligt samvete.

– Här finns djupt liggande normer kring arbete och hur det bör utföras. Många känner sig skyldiga om de jobbar ute i solen. Här ser jag en chans till förändring nu under pandemin då vi förändrar vår syn på arbete och kopplingen till rummet. Men jag tror inte det sker i en handvändning, säger Charlotte Petersson Troije, i en kommentar.

Chefens stöd behövs

Chefernas attityd och organisationskulturen är avgörande för om utomhusarbete ska bli av och fungera. Det är också viktigt att ha tillgång till en passande fysisk miljö i nära anslutning till arbetsplatsen. Det kan till exempel vara ett grönområde eller en innergård.

Att gå ut och gå under ett möte kan leda till bättre samtal enligt Charlotte Petersson Troije. Och en promenad eller en joggingtur kan sätta igång kreativiteten.

Problem blir lösta

– I projektet har det blivit tydligt att många viktiga saker blir lösta under joggingturen eller på promenaden. Det väcker verkligen frågan om vad som räknas som arbete eller inte. Om vi behöver en promenad för att lösa ett problem, är det då inte värt att betrakta det som en viktig del av arbetet snarare än ett sätt att gå iväg från det.

FAKTA

Om projektet

StickUt Malmö var ett interaktivt forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska socialfonden. Projektets syfte var att finna nya former att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att utmana rådande normer kring arbete som vanligtvis bedrivs inomhus. I projektet har 58 deltagare provat och utvärderat olika former för arbete utomhus. Data samlades in via intervjuer, gruppdiskussioner och en skräddarsydd mobilapp.

Läs mer: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Kontor

Senaste om Forskning