Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Hon ska undersöka självmord i byggbranschen

Självmord är vanligare i arbetaryrken än bland tjänstemän. I en ny studie ska kopplingar mellan yrke och suicidalt beteende kartläggas, med särskilt fokus på byggbranschen.

Vilken påverkan har yrke och arbetsmiljö på risken för självmord och hur kan den risken förebyggas? Det ska Maria Åberg, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet, undersöka i ett projekt som nyligen tilldelats pengar från AFA försäkring.

 – Det är en fruktansvärd tragedi när en människa avslutar sitt liv. Både för den enskilde och för familjen men också för arbetsplatsen. Och det här är något som går att förebygga, säger hon. Foto: Johan Wingborg

Vanligare i arbetaryrken

Flera internationella studier visar att självmord är mer vanligt förekommande i arbetaryrken än i tjänstesektorn, men få studier har undersökt frågan på svensk arbetsmarknad. Särskilt fokus för Maria Åberg och hennes kollegor ska ligga på byggarbetare, som i studier från bland annat Storbritannien och Australien har pekats ut som en särskild riskgrupp.

– I studierna från Australien spekuleras det kring att det beror på att branschen är mansdominerad och att män har svårare att söka hjälp för psykisk ohälsa, men också tuffa arbetsförhållanden och ibland kan alkohol finnas med i bilden, säger Maria Åberg.

Kartläggning av förekomst

Maria Åberg har tidigare forskat på nybildning av nervceller i den vuxna hjärnan och vilken påverkan fysisk aktivitet har på hjärnan. Fokus nu är att undersöka hur yrke och arbetsmiljö kan påverka den mentala hälsan och i förlängningen risken för självmord.

 I den första delen av projektet ska Maria Åberg och hennes kollegor utgå från det så kallade Värnpliktsregistret, som innehåller unik data om svenska män som mönstrat för värnplikt i Sverige.

 – Målsättningen är att göra en generell kartläggning över alla yrken för att se hur det ser ut i Sverige över tid, och för att se om byggsektorn sticker ut även här, säger Maria Åberg.

 I nästa steg ska fokus ligga på byggbranschen för att undersöka om samma tendens som setts i Storbritannien och Australien även finns i Sverige. Till stöd har forskarna Bygghälsokohorten, som bland annat innehåller uppgifter om hälsoundersökningar från 370 000 byggarbetare från 70- och 90-talet. Intervjuer ska också göras med byggarbetare för att kartlägga deras upplevelser av psykisk ohälsa och självmord med målet att öka kunskapen om vilka förebyggande insatser som kan ge effekt.

 – Vi vill undersöka hur de själva tänker kring psykisk ohälsa, självmord och vilka förebyggande insatser som kan göra skillnad.

Hitta högriskgrupper

Det övergripande målet med projektet är att identifiera högriskgrupper på svensk arbetsmarknad och hitta en grund för hur psykisk ohälsa och självmord kan förebyggas.

– Jag hoppas så klart också att det ska kunna bidra till att minska antalet självmord och öka förståelsen för psykisk ohälsa, säger Maria Åberg.

 Det är tydligt att detta är en fråga som engagerar och där behoven är stora.

 – Jag har blivit kontaktad av allt från olika fackförbund till polisen, och naturligtvis byggsektorn. Jag har aldrig tidigare upplevt ett så stort intresse för ett forskningsprojekt, säger Maria Åberg.

RÅD OCH STÖD

Så får du hjälp

Hos 1177 kan du läsa mer om hur du kan hjälpa någon som har självmordstankar eller hur du kan få hjälp om det gäller dig själv.

Läs mer här:

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Forskning